Jiří Kůs ve své přednášce popisuje psychologické aspekty manipulace v reklamě či v propagandě a jejich změnu s vývojem nových technologií.

Ovlivnitelnost postoje a chování člověka zkoumá sociální psychologie už od 50. let 20. století. Vznikla řada teorií a byly identifikovány různé typy manipulativní komunikace. S nástupem digitálních technologií a internetu ale vznikl zcela nový rámec pro jejich použití. Šíření informace a dezinformace nikdy v historii nebylo tak rychlé, snadné a efektivní jako je nyní.

Lektor je podnikatel, psycholog a sociolog. Je předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, propagátorem nanotechnologií a také konceptu třetí průmyslové revoluce. Přednáška se konala v rámci cyklu Na frontách informační války, pořádaného Filozofickou fakultou UK.

Přednáška byla zanamenána 26. 2. 2020, v hlavní budově FF UK v Praze


contributor