Na dezinformační server a sociálních sítích se začíná objevovat fotka, na niž je vyfocen kandidát na prezidenta republiky Jiří Drahoš s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Má nabudit dojem, že se tito politici znají a spolupracují spolu na politické rovině nebo dokonce, že Jiří Drahoš je “vítač”. Na Facebooku například vznikla událost „Nevolím sluníčkáře a vítače Drahoše“, kterou založila stránka Českou patří nám. Na „úvodce“ je fotografie těchto dvou osobností.

Realita je taková, že Jiří Drahoš se s Angelou Merkelovou opravdu setkal a to v roce 2013. Jednalo se ovšem o kongres chemiků, nikoliv politické jednání. Je totiž málo známo, že Angela Merkelová kromě politické kariéry je výbornou vědkyní v chemickém průmyslu a působila v Československé akademii věd.

„Doktorát fyziky Angela Merkelová získala 1986 u profesora Lutze Zülickeho prací o rychlostních konstantách při reakcích jednoduchých uhlovodíků. Od roku 1978 do 1990 pracovala jako vědecká spolupracovnice na Institutu fyzikální chemie Akademie věd NDR v Berlíně v oboru kvantové chemie. Zde byla členkou krajského vedení FDJ a stala se sekretářkou této mládežnické organizace pro agitaci a propagandu na Akademii. Nikdy však nevstoupila do žádné ze stran politického bloku vedeného SED.

Některé práce pro dokončení svého doktorátu prováděla Angela Merkelová v roce 1985 také v Praze. V tamním Ústavu organické chemie a biochemie Československé akademie věd působila kvůli tomu, že tam měli počítač značky IBM, kterým nebylo vybaveno žádné vědecké pracoviště v tehdejší Německé demokratické republice, ale Merkelová potřebovala výpočetní kapacity tohoto tehdy moderního přístroje pro svou práci směřující k získání doktorátu. Na počátku roku 1985 strávila v Praze půl roku a i poté se vracela při dokončování své práce. Jejími mentory se tehdy stali vedoucí její pracovní skupiny, kvantový chemik a pozdější ředitel ústavu Zdeněk Havlas a také Rudolf Zahradník.[17] Společně s českými vědci se během svého působení v Praze podílela také na vzniku čtyř vědeckých prací. S řadou z nich navázala také přátelství a udržuje kontakt.“ Zdroj

  Samotná fotka pak pochází z 5. listopadu 2013 a to chemického sympozia, které pořádala Akademie věd ČR. Jiří Drahoš byl předsedou Akademie věd ČR. Dovolujeme si citaci z buletinu Akademie věd ČR:

„Nedávné životní jubileum čestného předsedy AV ČR prof. Rudolfa Zahradníka podtrhly dva slavnostní akty – 5. listopadu 2013 převzal ve vile Lanna čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách a jen o několik dnů dříve uspořádala Berlínsko-brandenburská Akademie věd společně s AV ČR mimořádné sympozium k poctě profesorů Rudolfa Zahradníka a současného prezidenta Humboldtovy nadace Helmuta Schwarze. Sympozia a navazující slavnostní večeře se zúčastnila i německá kancléřka Angela Merkelová.

Na projevy předsedů obou institucí, prof. Güntera Stocka a prof. Jiřího Drahoše, navázalo společné laudatio na oba jubilanty v podání prof. Joachima Sauera z berlínské Humboldtovy univerzity. Následně zazněly přednášky k poctě jubilantů – první na téma využití kvantové chemie pro zvýšení účinnosti solárních článků proslovil prof. Josef Michl z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, druhou Od atomů ke komplexitě laureát Nobelovy ceny za chemii za rok 2007 prof. Gerhard Ertl z berlínského Ústavu Fritze Habera Společnosti Maxe Plancka. Představitelé pořádajících institucí se s laureáty, přednášejícími a dalšími vzácnými hosty následně zúčastnili společné večeře, během níž kancléřka A. Merkelová ve velmi osobním projevu zdůraznila odborné i lidské kvality prof. Zahradníka. S dojetím rovněž vzpomenula takřka rodinnou péči, které se jí od manželů Zahradníkových dostalo v 80. letech během jejích pražských pobytů v tehdejším Ústavu fyzikální chemie ČSAV. Mimořádnou akci uzavřela soukromá návštěva manželů Zahradníkových v úřadu kancléřky A Merkelové.“ Zdroj

Napsal: Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.