Dezinformační servery se pouštějí do Jiřího Drahoše i ohledně přijetí eura. Vyličují ho jako „eurohujera“ co chce mimo jiné přijmout okamžitě euro a to za každých okolností. Známý demagog Petr Cvalín napsal pro Parlamentní listy, že „Pokud si lidé za prezidenta volí Drahoše, ať počítají s tím, že v ČR bude zanedlouho euro“ a Czech Free Press napsal, že je „Je PRO bezpodmínečné přijetí eura.“

Ale jaká je skutečnost? Jiří Drahoš podporuje to, aby o euru byla započata diskuze. Je zastáncem toho, aby euro bylo přijato za podmínek, které budou příznivé pro Českou republiku, nikoli tedy bezmyšlenkovitě a rychle. Zdůrazňuje ovšem, že si je vědom, že nejprve bude potřeba přesvědčit občany o tom, že je to správná věc a do diskuze o přijetí eura by měli být zahrnuti i sami občané. Nicméně po technické stránce by vstup do eurozóny byl možný nejdříve za 3 roky. Nicméně ČNB ani ministerstvo financí nedoporučilo vstup do ERM II a doposud nebylo stanoveno datum vstupu ČR do eurozóny.

„Prezident není ten, kdo má prosazovat zavedení eura za každou cenu. Já se chci zasadit o zahájení opravdu seriózní diskuse. Položit na stůl podstatné argumenty pro a proti. Osobně si myslím, že těch “pro” je více. Jsou pro občany podstatnější, míří více do budoucnosti. Například právě z důvodu, abychom patřili mezi ty, kdo sedí v EU u rozhodovacího stolu a nekrčí se v předsíni. Ale určitě bych euro netlačil proti vůli většiny odborníků i občanů,“ řekl pro Deník.cz.

Citát 2:

„Tak my jsme se zavázali k přijetí eura, tehdy samozřejmě ne s žádným datem, v současné době, pokud vím, plníme maastrichtská kritéria. Já bych byl pro, abychom je plnili, a vstoupili do eurozóny, až to pro nás bude výhodné. To je můj názor. Zase, ta výhodnost může být politická, ekonomická. Nevidím důvod, proč spěchat a nevidím důvod říkat: vstupme tam třeba až za 10 let. Čili plňme maastrichtská kritéria tak, abychom byli připraveni, a pokud to bude pro Českou republiku výhodné a mít smysl, tak proč ne,“ řekl pro server Prezident 21.

Citát 3:

„Jsem jednoznačně pro setrvání v Evropské unii. Pokud jde o euro, obecně vidím více výhod než nevýhod, ale k přijetí může dojít až po široké, celospolečenské, a především seriózní diskusi o tom, co bude a nebude takový krok pro naši zemi znamenat. Takže to určitě potrvá ještě delší dobu, ve funkčním období příštího prezidenta k tomu nejspíš nedojde,“ řekl pro Romea.cz.

Jiří Drahoš tedy není pro přijetí eura bezpodmínečně a vůbec ne hned. Drahoš se naopak vyjádřil, že bychom měli euro přijmout, až to pro nás bude výhodné. Podle něj není důvod spěchat. Drahoš rovněž řekl, že prezident není ten, kdo má tlačit na přijetí eura, sám by se snažil pouze o zahájení debaty o euru. Euro by však netlačil proti vůli většiny. Vstup do eurozóny podle něj potrvá ještě nějakou dobu a zřejmě se tak nestane ve funkčním období následujícího prezidenta.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.