V roce 2018 Rusko znovu zavedlo v armádě institut politruků, tedy politických komisařů, dobře známý z komunistických dob i u nás (v Rusku byli politruci zrušeni v roce 1992).

Cílem této složky je „organizace vojensko-politické práce v ozbrojených silách se zaměřením na realizaci státní politiky v oblasti obrany, podpora morálně politického a psychologického stavu, právního řádu a vojenské kázně v ozbrojených silách, formování vojáka jako uvědomělé osobnosti, uzavřených vojenských kolektivů schopných plnit úkoly podle určení za jakýchkoli podmínek, jakož i vedení vojenskopolitických orgánů v rámci svých pravomocí.“

Minulý týden V. V. Putin výnosem nařídil zavedení politruků i v Ruské gardě, ozbrojených silách, které byly vytvořeny na Putinův příkaz v roce 2016 a které mu jsou přímo podřízeny. Tyto složky mají plnit příkazy na poli boje proti terorismu, územní ochrany, udržování pořádku a ochrany objektů. Garda navazuje na tradici opričniny, osobní gardy založené Ivanem Hrozným v 16. století proti ruské aristokracii. Ruská garda je nasazována proti demonstrantům či údajným teroristům (Svědci Jehovovi) a stejně jako policie se dopouští mučení zadržených (viz zde, zde či zde) a suverénně vede v meziročním růstu počtu trestných činů mezi všemi nearmádními silovými složkami v Rusku (nechvalně známé jednotky OMON jsou součástí Ruské gardy). Zavedení politruků tak jistě přispěje k ještě uvědomělejšímu mlácení lidí a je jen dalším hřebíčkem do rakve pro tvrzení, že současné Rusko nemá nic společného se Sovětským svazem.

 

Poznámka

Pokud by čtenářům připadalo podivné spojení „morálně politický stav“, odkazujeme například na dokument VHÚ „Situace v armádě po XX. sjezdu KSSS“.


Profilový obrázek

author