Jak již psal náš web Faktické.info, o respirátorech FFP2 koluje velmi zavádějící příspěvek. Příspěvek rozebral i projekt Iluminátor.

Tvrzení: „Respirátory nikdy nebyly navrhnuté na ochranu před viry“

Fakta: Respirátory třídy FFP2 jsou navrženy pro ochranu proti pevným a kapalným zdraví škodlivým látkám, prachovým částečkám, aerosolům a kouři. Často se s nimi můžete setkat v kovozpracujícím a těžebním průmyslu, kde pracovníky chrání před částečkami, které se uvolňují při práci a které vdechováním mohou například zvyšovat riziko onemocnění plic.

FFP2 respirátory filtrují minimálně 94 % aerosolů (vzdušných částic) a to až do velikosti 0,6 μm (kapénky mají velikost >5 μm, a aerosoly ≤5 μm), a proto se rovněž používají jako účinná ochrana proti různým mutagenním látkám, bakterií nebo právě SARS-CoV-2. Jelikož jsou respirátory navržené pro záchyt aerosolů a virus se přenáší kapénkami a aerosolem, jsou právě FFP2 respirátory vhodné ke snížení rizika infekce mezi osobami.

Více o způsobu přenosu viru například zde. Zde, zde a zde jsou produktové listy českých respirátorů.

Tvrzení: „Respirátory nejsou na denní nošení, ale maximálně na 2 hodiny“

Fakta: Respirátor se doporučuje používat maximálně 8 hodin, přičemž by neměl navlhnout. Ve většině případů je respirátor určen pro jednorázové použití, ale při dodržení správného postupu ho lze použít několikrát. Jeho kvalita se tím ale snižuje.

WHO při využívání respirátorů širokou veřejností pouze varuje před:

  • špatnou manipulací s respirátorem,
  • kožními problémy a bolestmi hlavy při několikahodinovém užívání,
  • falešným pocitem bezpečí uživatele
  • vyčerpáním zásob pro zdravotnický personál.
  • Nic nenaznačuje, že by dlouhodobé užívání respirátorů mělo být zdraví škodlivé, přestože se používaly ještě před pandemií v mnoha profesích a poslední rok se staly součástí práce tisíců lékařů po celém světě.

Naopak může účinně zabraňovat šíření kapének v prostorech s velkou koncentrací lidí. Dále se při fyzicky náročné aktivitě doporučují delší a častější pauzy, protože dýcháním přes respirátor využíváme více sil a energie, kvůli odporu vzduchu.

Tvrzení: „Nesprávné používání či nedodržování tohoto návodu může vést k nemoci, vážnému zranění nebo k smrti“

Fakta: Tohle se opravdu na návodu u respirátoru dočíst můžete. Nemá to však nic společného se škodlivostí respirátoru samotného!

Tato věta následuje po instrukcích správného nasazení a utěsnění, aby nedošlo k průniku nebezpečných částic, před kterými se chcete chránit, otvory mezi respirátorem a kůží. Budete-li respirátor užívat k ochraně před SARS-CoV-2, ale nakazíte se kvůli špatnému utěsnění/nasazení respirátoru, výrobce se tímto zbavuje odpovědnosti, protože k infikování došlo kvůli vaší nedbalosti, a zároveň nás nabádá k pečlivému nasazování. Dalším příkladem může být použití respirátoru při práci s těkavými látkami, které vám při vdechnutí mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Opět viníkem poškozeného zdraví jste vy sami, protože byl respirátor použitý špatně.

Tato zpráva se lavinově šíří po sociálních sítích. Je to přitom jen další díl do skládačky, která zvyšuje strach lidí z respirátorů.  Lidé mohou těmto mylným až lživým informacím uvěřit, což vede k odmítání respirátorů v představě, že si tím ochrání zdraví.  Ve skutečnosti ale tito lidé naopak usnadňují a zrychlují šíření viru v populací, díky čemuž, mimo jiné, jsme tam, kde jsme.

Prosím, vždy si respirátor dobře utěsněte! Těsnící respirátor je účinný respirátor! Pomůžete tak chránit sebe i okolí, ale nezapomínejte, že nejúčinnější je kombinace více druhů ochrany; tedy:

  • pravidelná hygiena rukou,
  • rozestupy,
  • dezinfekce povrchů
  • omezení společenských setkání atd.

Zpracoval: Tomáš Lev


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.