Studie, která se stala opěrným bodem pro mnoho konspirátorů, byla stažena kvůli zásadním nedostatkům. Jedná se o studii, kterou vypracoval Dr. Ahmedem Elgazzarem z egyptské univerzity Benha.

Šlo o relativně velkou randomizovanou studii s kontrolní skupinou. Obecně se tedy jedná typ studie, které se posuzují jako nejvíce hodnotné. Takové studie dokáží nejspolehlivěji rozkrýt, zda určité léčivo nebo postup skutečně pomáhá nebo jsou výsledky způsobeny jinými faktory. Data z Egypta ukazovala velmi pozitivní výsledky – přibližně 90% TNA redukce úmrtí po nasazení ivermektinu oproti kontrolní skupině. Byly by to perfektní zprávy, kdyby se poměrně rychle nepřišlo na to, že v článku některé věci zavání podvodem.

První nesrovnalosti si podle portálu Guardian všiml student medicíny, který o ivermektinu psal svou diplomovou práci. Všiml si, že úvod článku byl v podstatě celý okopírovaný z tiskových zpráv a internetových stránek o ivermektinu. Obrovské nedostatky byly identifikovány i v samotných datech – v designu studie autoři uvádějí, že pacienti měli věk v rozmezí 18 – 80, ale ve výsledcích se nachází několik pacientů, kteří byli mladší 18 let. Pacienti měli být rovněž sledováni od 8. června do 20. září 2020. Většina pacientů, kteří podlehli COVID-19 byli však hospitalizování před 8. červnem, tedy v jiném než sledovaném období. Nejbizarnější nesrovnalost bylo propuštění pacienta 31.6.2020 a tudíž datum, které v kalendáři ani nenajdete.

Autoři si pravděpodobně pomohli i v jiných částech. Ve výsledcích tvrdili, že ve skupině standardní léčby zemřeli 4 pacienti ze 100. Nezpracovaná (raw) data však ukazovala, že v této skupině nezemřel nikdo – stejně jako nikdo nezemřel ve skupině s ivermektinem. Někteří další vědci, kteří se specializují na odhalování chyb ve studiích, identifikovali další obrovské nesrovnalosti. Zdá se, že minimálně 79 pacientů mělo zcela vymyšlená data, která byla zkopírována od jiných pacientů a jemně upravena. Pravděpodobně za účelem zakrytí podvodu.

Studie bohužel patřila k jedné z největších studií a svou vahou výrazně ovlivňovala výsledky metastudií. To jsou takové studie, které sklidí několik studií dohromady a snaží se dosáhnout větší váhu sečtením počtu pacientů a efektu léčby. Metastudie tedy dokáží rozšifrovat, zda daná léčba skutečně funguje nebo ne. Důležité ovšem je, aby studie, ze kterých metastudie čerpá, byly kvalitně zpracované.

Vzhledem k tomu, že egyptská studie byla opravdu velká a ukazovala obrovský efekt, jejím odstraněním rovněž odstraníte obrovský pozitivní signál pro vhodnost ivermectinu v léčbě COVIDu. Ve skutečnosti, po odstranění egyptské studie odstraníte i pozitivní vliv ivermektinu při léčbě COVIDu z většiny metaanalýz.

Zdroj: The Guerdian

Vaxinátor


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com