Neúspěšná kandidátka snad na vše Jana Bobošíková poměrně nedávno odešla od XTV Xavera Veselého a založila si vlastní pořad „Aby bylo jasno“. V jednom z posledních dílů straší lidi mobilizací. Tvrdí, že vláda se na ni chystá.

Hovoří například o tom, koho by se „mobilizace“ týkala. Neříká však jeden zásadní fakt. Akt mobilizace by muselo předcházet vyhlášení válečného stavu, který by musel kvalifikovanou většinou odhlasovat obě komory Parlamentu.

Vláda skutečně chystá některé změny branného zákona. Týkat se mají však především náboru nových lidí nebo vzniku nového institutu dobrovolného předurčení. „Novela zavádí některé klíčové novinky. Například institut tzv. dobrovolného předurčení, který přinese další možnost, jak se může občan dobrovolně zapojit do obrany státu. Pokud se občan rozhodne pro dobrovolné předurčení, znamená to pro něj bezprostředně pouze absolvování zdravotní prohlídky. Zároveň se tím však zavazuje k povinnosti zúčastnit se cvičení a osvojit si základní vojenské dovednosti, pokud by došlo k podstatnému zhoršení bezpečnostní situace. O uspořádání takového cvičení by musela rozhodnout vláda se souhlasem Poslanecké sněmovny,“ vysvětluje armádní web.

Že se chystá změna branného zákona je možné dohledat na webu vlády, která k tomu vydala i tiskovou zprávu. Návrhem změnového zákona v oblasti obrany vláda reaguje na změnu bezpečnostní situace v Evropě po ruském vpádu na Ukrajinu, ale také na nárůst hrozeb spočívajících zejména v terorismu, nelegální migraci a nestabilitě ve státech v blízkosti členských států NATO a EU, nových metodách vedení hybridní a kybernetické války atd. „Musíme zvýšit připravenost státu k obraně již v době, kdy ještě není stav ohrožení státu nebo válečný stav, ale my už musíme mít schopnost reagovat. Zákon proto například zvyšuje atraktivitu působení v aktivních zálohách, řeší některé konkrétní otázky, problematiku vojenských vlaků nebo zákaz letu bezpilotních letadel nad objekty důležitými pro obranu státu. Důležitá je také digitalizace obranné agendy, která jde přesně v duchu našeho programového prohlášení, našich cílů a naší snahy digitalizovat a zjednodušovat agendy státu,“ podotkl premiér Petr Fiala. Podrobnosti k jednotlivým změnám lze dohledat na webu ministerstva obrany.

Bobošíková následně straší například trestním zákoníkem, který však platí už dávno, stejně jako branná povinnost občanů ČR. V tomto případě se nejedná o žádnou vládní novinku.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.