Dnes tomu je 50 let co se upálil mladý student Univerzity Karlovy Jan Palach. Z pohledu dezinformací je zajímavý i důvod, proč se Jan Palach upálil a zároveň i lži, které se šířili po jeho tragické smrti.

1. Deník Zprávy a dezinformace po okupaci

Dopis Jana Palacha, který zanechal v místech kde byl upálen:

 „Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem:

Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.

Naše požadavky jsou:

  1. okamžité zrušení cenzury,
  2. zákaz rozšiřování “Zpráv”.

Jestliže nebudou naše požadavky splněny do pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969 a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou (tj. s časově neomezenou stávkou), vzplanou další pochodně.

Pochodeň č. 1

P.S. Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej.“

Právě deník Zprávy byl dezinformační plátek, který šířily okupační vojska. Není úplně známo, kde sídlila redakce. Je ovšem známo, že články byly většinou podepsány ruskými novináři. Právě Palach chtěl, aby se tato prookupantská tiskovina přestala šířit. Kromě Zpráv z Východního Německa vysílala i vysílačka Vltava.

„Východoněmecká rozhlasová stanice Vltava vysílala z Berlína prostřednictvím vysílačů nedaleko Drážďan a tehdejšího Karl-Marx-Stadtu (nyní Chemnitz). Hlasatelé seděli v zahraničním vysílání východoněmeckého rozhlasu. Cílem stanice bylo podporovat tvrzení o „bratrské internacionální pomoci“, které se Československu dostalo okupací armádami Varšavské smlouvy.  Vysílání Vltavy začalo před pátou hodinou ráno 21. srpna 1968 na vlnách 210 a 197 metrů. V prvních dnech se vyznačovalo češtinou a slovenštinou se silným přízvukem, díky čemuž šlo snadno rozeznat od štafetového vysílání Československého rozhlasu, který před okupantským vysílačem okamžitě varoval. Vltava, na níž vystupovaly anonymní hlasy, vydržela v éteru půl roku. Napadala nejenom oficiální rozhlas a tisk, ale také různé politiky z období pražského jara. Ti všichni byli podle Vltavy „oddanými exponenty kontrarevoluce“ a „prozápadními dobrodruhy“. Naopak sovětští tankisté byli popisováni jako oddaní hrdinové, kteří přijeli Československu na pomoc. V rozporu s realitou také vysílačka tvrdila, že v Československu je až na „provokační akce a štvavé projevy“ klid a obyvatelé děkují vojákům, že je „přijeli zachránit“.  Propagandistické vysílání vzniklo s požehnáním nejvyšších představitelů Německé demokratické republiky. Redaktoři byli podle osobních svědectví najati už měsíc před okupací. Českoslovenští radioamatéři ostatně 21. července 1968 zachytili podivné čtvrthodinky, které byly šířeny ještě pod značkou „Hlas NDR“ a popisovaly výhody života v socialismu. České vysílání do NDR bylo naopak tamními úřady rušeno,“ píše Český rozhlas.

Nelegální stanice Vltava si například vymyslela například historku o údajném fašismupřicházejícím ze Západu. „Drazí přátelé, vážení posluchači. Dostali jsme dnes vzrušující zprávu. Poblíž Národního divadla bylo odhaleno nacistické hnízdo. V budově proti lávce na Slovanský ostrov byl nalezen nejen sklad zahraničních zbraní, nejen vysilačka a šifrovací zařízení, nejen specielní komplet rukavic, určených k tomu, aby nebyly zanechány otisky prstů na předmětech, ale i dokumenty zjevně nacistického původu. Mezi fašistickými brožurami a plakáty byl i obraz Adolfa Hitlera.  Nezkušení chlapci vedou proti Rusům urážlivou kampaň. Fašisté přistoupili k činům. Opakujeme: Fašisté z NDP zahájili činnost. Spolu s kontrarevolucí ne náhodou nastupuje i hrozba fašismu, přicházející ze Západu. Drazí přátelé. Bděte! Upozorňujte na podezřelá shromáždění a budovy, kde se provádí nepochopitelná činnost. Řekněte o tom našim orgánům, nebo kterékoli oprávněné osobě. Dnes byl nalezen Hitlerův obraz v blízkosti lávky na Slovanský ostrov. A zítra může být polepena hákovými kříži celá naše vlast,“ zveřejnil nahrávku Český rozhlas.

2. Studený oheň

Vysoce postavený komunistický funkcionář Vilém Nový pronášel lživé teorie o Palachově smrti a motivaci jeho činu. Palach byl podle Nového vylosován jako první ze studentské skupiny „Pětice smrti“. Nechtěl se zabít, nýbrž pouze polít chemikálií způsobující „studený plamen“ (oheň, který nepálí), a tímto protestem destabilizovat situaci ve společnosti. Chemikálie mu však přimíchali ostatní členové skupiny do hořlaviny příliš malé množství, proto utrpěl smrtelné popáleniny.

K této formě protestu měli studenty navést Luděk Pachman, Vladimír Škutina, Pavel Kohout, Emil Zátopek a Lubomír Holeček. Ti na Nového podali žalobu na ochranu osobnosti (Zátopek ji později stáhl). Další žalobu podala Palachova matka Libuše Palachová, zastupovaná advokátkou Dagmar Burešovou. Soudkyně Jarmila Ortová obě žaloby zamítla se zdůvodněním, že Nový měl nejen právo, ale dokonce povinnost kritizovat Palachův čin.

„Už tehdy se mezi nejkonzervativnějšími komunistickými kádry objevil názor pregnantně formulový jistým Vilémem Novým (poslancem a členem ÚV KSČ), že Palach podlehl mystifikaci. Protože to, co zapálil, měl být nějaký studený oheň, který mu ale neměl ublížit. Takováto neuvěřitelná historika se ale objevila vlastně ihned,“ vzpomíná Kovanda.

Vážení čtenáři, náš web je stále financován především z příspěvků drobných dárců. Jak nám můžete pomoci, se dozvíte zde.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.