Jak různé „alternativní“ weby zneužívají příklad jedné vážné vedlejší reakce na očkování vakcínou AstraZeneca, ukazuje následující příklad. Ve Skotsku je znám skutečný příklad velmi silné anafylaktické reakce po aplikaci vakcíny AstraZeneca. U ženy se postupně vytvořila velmi ošklivá vyrážka, rovněž měla zvýšený tep na 160 tepů za minutu, který by byl v dlouhodobém horizontu životu nebezpečný (je běžný krátkodobě po velmi silné fyzické zátěži). Nechceme zlehčovat tyto vedlejší účinky. Ostatně je přiznává i sám výrobce vakcíny, ačkoliv samozřejmě dodává, že se jedná o velmi ojedinělou reakci. Faktem však je, že i samotná žena přesto vyzývá ostatní, ať se nechají očkovat.

Mezitím jedny a ty samé fotografie začaly kolovat v různých verzích. Například, že se jednalo o reakci na vakcínu Moderna. Jindy australská vláda prý uznala, že vakcíny proti COVID-19 jsou jedem. Ve skutečnosti v dokumentu je řeč o některých protialergický lécích, které se mohou použít jako protilátka v případě alergické reakce.

Jednotky ošklivě vypadajících reakcí jsou používány jako důkaz nebezpečnosti vakcín. O tom, že na světě už jsou podány stovky milionů dávek v drtivé většině bez žádných nebo velmi slabých alergických reakcí, se už z těchto příspěvků nedozvíme.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.