Nejen na demonstraci na Václavském náměstí zaznělo, že Česká republika si má vyjednat s Ruskem bilaterální smlouvu nenavázanou na cenu trhu. Opomeňme tedy to, že Rusko nás už rok před válkou zařadilo na seznam nepřátelským zemí a jistě se státní společnost řízená Kremlem nepožene s námi uzavírat nějakou dohodu. Opomeňme i to, že tímto krokem bychom porušili sankce a legitimovali režim, který denně vraždí na Ukrajině desítky, stovky, ale i tisíce civilistů.

Kdybychom zapomněli na všechny tyto aspekty, pořád je tu jedna zásadní otázka. Kudy sem ten plyn chtějí dostat? To nevědí, že největším zásobníkem plynu pro ČR je plynovod Nord Stream 1, který přes ČR vůbec nevede? Na Nord Stream teprve navazuje plynovod Gazela. Přes ČR vede i plynovod Transgas. Ten však nemá kapacitu plynovod Nord Stream 1 nahradit. Jedno je jisté. I kdyby bylo Rusko ochotné nám bilaterálně prodat nějaký plyn, do ČR ho v míře, kterou potřebujeme, dostaneme jen přes Německo. A ceny na trhu plynu se zvyšují právě především kvůli podivným odstávkám plynu plynovodem Nord Stream. A každá země si účtuje tranzitní poplatky. Pokud jsou dodávky nepravidelné, tranzitní poplatky rostou. Ty už jsou zahrnuty v ceně plynu, ale kvůli zmíněným aspektům by nám Rusko nemohlo nabídnout nějakou dobrou cenu ani za předpokladu, že by bylo ochotné.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.