Astrolog Antonín Baudyš zveřejnil korespondenci s paní, která tvrdila, že výjezd sanitního vozu, který zasahoval u infarktu, byl vyhodnocen jako COVID-19. Údajně z toho důvodu, aby nemocnice čerpala „dotace“. Realita je samozřejmě úplně jiná. Nutno dodat, že Antonín Baudyš se za své nepravdivé nařčení omluvil, nicméně příběh si mezitím žije svým životem.

záznamu o výjezdu je jasně uvedena věta: „uzavíráme jako AIM“. AIM je zkratka pro akutní infarkt myokardu. COVID-19 je zde jen zmíněn ve smyslu, že byl proveden test.  „Pan Baudyš zveřejnil dezinformaci o tom, že v konkrétním případě byl u zemřelé osoby podvodně konstatovaná smrt z důvodu covidu a přitom ta osoba neměla mít covid, ale infarkt, což měla potvrdit lékařka-dcera zemřelé a lékařská zpráva, kterou tento člověk zveřejnil. Pochopitelně, že to mělo obrovský počet sdílení (2 tisíce) de facto s tím sdělením, že covid je zde vymýšlený a uvádí se podvodně. Ovšem mluvil jsem teď právě s tímto pánem, který tento hoax zveřejnil. On sám se právě zorientoval, že zveřejnil nepravdu a dopoledne se omluví a uvede vše na pravou míru. Zároveň jsem ho požádal, aby kromě toho, že přizná chybu, tak aby důrazně doporučil ověřovat informace. On totiž jednak mluvil s dcerou zemřelé a hlavně si uvědomil, že v té lékařské zprávě nebyl uveden covid jako příčina smrti, jak to mylně napsal. Tam je uvedeno, že proběhlo měření na covid – navíc s negativním výsledkem. Prostě ten pán špatně interpretoval tu lékařskou zprávu. Tyto dezinformaci přispívají k tomu, že si veřejnost myslí, že covid je fikce. Třeba se vám tento případ bude zdát zajímavý – je hlavně přínosný z hlediska osvěty,“ přišlo nám zprávou od člověka, který nechce být jmenován, ale redakce jeho identitu zná.

Nesmyslem je i povídání o údajných dotacích. Za výjezd sanitního vozu žádné „dotace za COVID-19“ nejsou. Nemocnice dostávají kompenzační příspěvky jen za hospitalizace a to jen za prvních 10-20 dní.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.