Zaměstnanci tzv. Parlamentních listů Richterová a Nový vyrobili dva dezinformační texty očerňující organizaci Člověk v tísni. První článek „Nadechněte se. Ještě jednou. Smlouva Člověka v tísni za 13 mega. Konzultace za účelem koordinace… synergie… implementace iniciativy… negace duplicity… diseminace… jo, čtete dobře“ vyšel 13. února, druhý pod názvem „Regionální ředitelka za 300.300 korun, ředitelka mise za 678.900, proplacené kafíčko o pauzičce nebo asistent za 418.200. Máme detailní rozpočet jednoho projektu Člověka v tísni“ 14. února 2020 článek. Záminkou jim k tomu byl projekt „Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu“, který vyhlásila Česká rozvojová agentura. V souvislosti s touto akcí proběhlo zadávací řízení, ve kterém byl ze tří přihlášených účastníků  vybrán Člověk v tísni. Celkové náklady projektu jsou 13 500 000 Kč, což je podle tzv. Parlamentních listů „velmi vysoká cena“.

V projektu jde o podporu sociální péče v Moldavsku. Česko je do této podpory zapojeno už několik let, jedním z podobných předchozích projektů, na kterém se podílel Člověk v tísni, je „Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Moldavsku“ – viz zde:

Parlamentní listy si z dokumentace, která je k dispozici zde a zde vytáhly nejprve projektový dokument, aby tvrdily, že mu nerozumí (dokument vytvořila Česká rozvojová agentura, ale nesrozumitelnost má očividně jít na vrub Člověka v tísni), a pak rozpočet, který učinily východiskem svých ostudných manipulací v druhém článku.


„Novináři“ píší:

„Na výplaty je vymezeno 5 497 620 korun českých. Přesně 300 300 korun dostane za necelé čtyři měsíce práce regionální ředitelka, jde tedy o zhruba 77 tisíc korun měsíčně. Dalších 756 250 korun dostane manažer pro Moldavsko, ten bude pracovat téměř 14 měsíců. Projekt bude mít dále koordinátorku projektu a projektovou manažerku, s tím, že každá obdrží částku 623 200 korun. Ředitelka mise dostane vyplaceno 678 900 tisíc korun. Ještě můžeme zmínit asistenta projektu, který se zapojí na necelých 13 měsíců a dostane 418 200 korun nebo finančního manažera za 541 200 tisíc.“


Autoři nestydatě překrucují. Vzali konečné částky z položek rozpočtu a tvrdí, že to jsou peníze, které pracovníci obdrží (stejných faulů se ve svém svatém zápalu proti neziskovkám dopouští i údajný mediální expert Petr Štěpánek). Nikterak je přitom neruší, že i ve screenshotu, jehož část sami otiskli, stojí: „Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)“.

Pokud se autoři Parlamentních listů označují za novináře, musejí vědět, že zmíněné částky nikdo nedostane na ruku, ale že se z nich musí odvést daně a zdravotní a sociální pojištění. Jde o „superhrubou mzdu“, ze které zaměstnanec dostane cca 62 %. Z horentní měsíční částky 77 000 tak náhle je 48 000, ze 756 250 je náhle 540 000, tedy měsíčně nikterak horentních 34 500 Kč, koordinátorka a manažerka projektu dostanou „závratných“ necelých 26 000 za měsíc a tak je to v tomto odstavci se vším.


PL dále píší:

„Další zajímavá položka obsahuje studijní cestu a krátkodobé stáže v České republice. Studijní cesta bude trvat pět dní a pro jedenáct osob vyjde na 311 740 korun. Dalších 198 770 korun připadne na stáž v České republice pro všech jedenáct členů pracovního týmu po dobu sedmi dnů. Nesmíme zapomenout na „zajištění podpory komunitního plánování na okresní / jiné územní úrovni a podporu vzájemného učení“, na kterou je vymezeno 179 360 korun. Nesmíme zapomenout na „zajištění podpory komunitního plánování na okresní / jiné územní úrovni a podporu vzájemného učení“, na kterou je vymezeno 179 360 korun. Nejdražší je transport školitele za 108 tisíc korun, ale nejsou opomenuty ani coffee breaks během plánovaných skupin.“


I v tomto případě je vidno, že autoři píší podle zadání a že je nezajímá skutečnost. Studijní cesta a stáž jsou určeny pro pracovní tým. V dokumentaci je jasně uvedeno, že tento tým bude složen ze zástupců ministerstva a „lídrů v sociálním sektoru z řad občanské společnosti a akademické veřejnosti“. U položky „transport školitele“ autoři samozřejmě neviděli, že jde o 12 cest krát 3 místa vždy po 3000 Kč (speciálně pro Parlamentní listy vysvětlíme: 12 * 3 * 3000 = 108 000).

Závěr

Ukazuje se tak, že Parlamentní listy jsou dezinformačním médiem sui generis a že nestydatě překrucují a lžou. Texty tohoto typu jsou určeny pro snadno manipulovatelné čtenáře, kterým se dá nakukat úplně všechno, a tradičně míří na nejnižší pudy, v tomto případě závist – mimochodem jeden ze sedmi hlavních hříchů.


author