Na webu Protiproud Petra Hájka byl 18. března 2020 zveřejněn článek autora Václava Dandy s bulvárně užvaněným titulkem Západ nechápavě zírá na „ruský zázrak“: Proč největší země světa epidemii zvládá? Neschopný Brusel je v kómatu. Udrží se V4? Nejmocnější zbraň proti koronaviru? Není vše jen v našich rukách. Za jeden provaz.

Danda v textu dehonestoval západní státy jako neschopné čelit pandemii: „Proč západoevropské státy, které jsou “integračním motorem” EU naprosto selhávají tváří v tvář krizi, zatímco země V4 a Rusko ve stejném časovém období jsou schopny této tragédii zatím relativně efektivně čelit? Jedna z možných odpovědí se přímo nabízí: Západní liberální demokracie posedlé globalismem, genderismem, homosexualismem a klimatickým alarmismem přestaly plnit to, k čemu byly státy vůbec vytvořeny. 

Místo ochrany svých vlastních občanů a konstitutivních hodnot, na nichž státy po staletí vznikaly, jejich vládnoucí revoluční elity provedly dokonalou sabotáž: své vlastní občany systematicky nahrazují cizinci z Evropy, Afriky a Asie, aby původní historické národy ztratily možnost ovlivňovat dění ve vlastních zemích.“

A proč je podle Dandy na rozdíl od Západu Rusko tak dokonalé? I na to má zdůvodnění:

„Pohotově uzavřelo svou 4.200kilometrovou (!) hranici s Čínou a nařídilo lidem okamžitě se vrátit se z rizikových oblastí do karantény. Zakázalo současně čínským občanům vstup do země – což zvláště na Dálném východě není zrovna nic jednoduchého.

Opatření zavedlo Rusko už v lednu, tedy v době, kdy globalistická Světová zdravotnická organizace ještě doporučovala zemím, aby nepřijímaly žádná opatření na ochranu hranic, jež by zastavily mezinárodní turistiku. To byl zřejmě rozhodující moment, kdy se Moskvě podařilo nákazu zbrzdit. Rusko se totiž nemuselo ohlížet na šílené zájmy globálních struktur jako je Evropská unie a další nadnárodní organizace, které v této krizi nejen prokázaly svoji absolutní neschopnost a nepotřebnost, ale často i zrůdnost. 

[…]

Kroky Ruské vlády jsou klidné a uvážlivé, nenesou stopy paniky jako u většiny západoevropských vlád. Moskva rozhoduje sama za sebe a je zodpovědná pouze svým občanům – na rozdíl od západních „liberálních demokracií“ formálně vládnoucích pod kuratelou bruselského impéria.

[…]

Není však také bez významu, co si u nás málo uvědomujeme a doceňujeme. Rusko má kromě klidné a silné vlády ještě jednu mocnou zbraň, která mu v boji proti neviditelnému nepříteli pomáhá: hluboké duchovní zakotvení v křesťanské víře, která přežila navzdory bolševickému teroru, „infikovanému“ před sto lety ze západní Evropy a USA. Krev mučedníků, ze které vzešel znovuzrozený silný stát, vydala své plody. Tisíce nových kostelů a mládež navazující na tradice předků jsou nejlepší imunitou proti jakékoliv globální hrozbě. Věc, kterou v naší „bezvěreckým virem“ zachvácené společnosti dokáže docenit jen menšina, jež ve víře vytrvala.

Zatímco v Rusku se na prahu letošních Velikonoc lidé modlí v otevřených kostelích a slaví bohoslužby, v západní a střední Evropě se kromě Maďarska a Polska kostely v této osudové chvíli zavřely. 

Panno Maria, oroduj za nás!“

 

Shrnutí

Danda použil klasický repertoár vykonfabulovaných tvrzení o neschopné EU, úpadkovém Západu a naproti tomu o Rusku jako nedostižném vzoru. Dělal však účet bez hostinského – situace v Rusku se mezitím značně změnila a Rusko je s 272 000 nakažených (údaj ze 16. května 2020) na 2. místě na světě (patrně dle Chruščovova hesla „Dohnat a předehnat“), takže Putin situaci očividně tak dokonale nezvládá. Zjevně neplatí ani premisa o šíření viru v závislosti na propustnosti hranic, jak se snažil tvrdit i jiný přední příznivec Kremlu a Dandův autorský kolega z Protiproudu Václav Klaus senior. Pandemie rozhodně není produktem jednoho jediného skutečného faktoru či několika Dandových pseudofaktorů, ale je to záležitost multifaktoriální, kde hrají roli skutečnosti jako okamžik, kdy byla nemoc do té které země či oblasti zavlečena, počet primárních nositelů infekce, hustota obyvatelstva, průměrný věk, úroveň zdravotnictví, způsob, jakým se lidé kontaktují v osobním styku, imunita, přijatá protiopatření a mnohé další, o kterých dnes ještě ani nevíme. Autor článku se tedy radoval předčasně. A ani pevná Putinova ruka, ani pravoslaví proti viru neúčinkují. Danda svým textem nezvratně dokázal, že není ničím jiným než autorem plytkých, grafomanských a prokremelských textů, které mají nikoli ani nulovou, ale dokonce spíše zápornou informační hodnotu.


author