Nacismus a nacisté se nejen v ruské rétorice staly synonymem něčeho zrůdně nelidského. Říci například o Židech, že jsou nacisté, to zní jako oxymoron, protimluv. Přesto aktuální ruská propaganda v tomto duchu jede a my jí na to naskakujeme.

Ukrajina byla zemí 2. světovou válkou extrémně postiženou a „nacistické“ tendence se u ní vyskytovaly zhruba ve stejné míře jako u nás. Jen na okraj, připomeňme krajně pravicovou, nacionalistickou (slyšíte v tom slově závan nacismu?) Dělnickou stranu, kterou se nám v rámci demokratických pravidel povedlo zakázat. Jak píše Ondřej Štind v Deníku N: „Válka je nosný pilíř dnešní ruské identity – jsme země vítězů nad nacismem, náš historický antinacismus nás definuje. Chatrnou, leč efektní logikou od toho lze dojít k tvrzení: kdo je proti nám, je nacista.“ Podíváme-li se však alespoň na některé prvky definující německý nacionální socialismus a promítneme je putinovského Ruska, zjistíme nečekané paralely.

Nacismus je politický směr oficiálně diktovaný shora nejvyššími představiteli státu. V extrémně vyhrocené formě se povyšuje rasa (nordická) a národ (německý). Staví na prvcích socialismu, militarismu, antisemitismu. Nakonec v rámci rozšiřování životního prostoru došlo k vyvolání 2. světové války a v ní propuknuvšího holokaustu.

Jak je to v současném Rusku?
Těžko se přijímá fakt, že Sovětský svaz, jako jeden z vítězů nad nacismem, se stal sám zemí s nacistickými projevy. Ovšem má v čele jednoho vůdce, který aktivně brání změnám v čele země, třeba i cestou změny ústavy. Likviduje, společensky i fyzicky, své kritiky odpůrce. A. Navalnyj, B. Němcov, A. Politkovská… o tom ví své. Ale nejen oni. Alexej Děvotčenko byl Putinův kritik, jenž odmítl z prezidentových rukou převzít cenu s tím, že se za prezidenta stydí. Byl signatářem kampaně Putin musí odejít, odsoudil ruskou agresi na Ukrajinu v roce 2014 a přestože byl nalezen mrtvý ve svém moskevském bytě v kaluži krve, neshledalo ruské vyšetřování na tom nic zločinného.

Rusko nijak neskrývá svou homofobní či antisemitskou rétoriku. Ministr Lavrov tvrdil, že Hitler měl židovskou krev a prezident Zelenský, který má židovské předky, je prý prezidentem země, kterou je nutné silou denacifikovat. Ruská propaganda zcela mění smysl a význam slov. Daří se jí, neb i u nás lze slyšet slova o „nacistické“ Ukrajině a potřebě jejího očištění. A přitom stačí se podívat na to, jak se Rusko chová, prvky jaké ideologie má a najednou je to zcela jinak. Jak praví staré pořekadlo: Nezlob se na zrcadlo, když máš křivou tvář.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.