Ivermectin se dostal do popředí pozornosti. Některými je líčen až téměř jako zázračný lék. Jak však upozorňuje Iluminátor, existuje řada pochybností. Tímto článkem však rozhodně nevylučujeme účinnost Ivermectinu při léčbě onemocnění COVID-19.

Ivermectin (dále IVM) se dostal do popředí pozornosti jako možný lék na onemocnění covid-19, což je však spojeno s řadou problémů.  Na jedné straně stojí řada lékařů, kteří jej používají či testují a hlásí údajné pozitivní ohlasy. Zároveň ale dodávají, že pro finální verdikt, zda IVM skutečně pomáhá, je příliš brzy.

Na druhé straně ale zároveň neexistuje ani jedna klinická studie, která by potvrdila pozitivní účinky IVM při léčbě covidových pacientů, a veškeré další existující publikace pozitivní efekt pouze naznačují, nikoliv potvrzují. Vědecký konsensus tedy stojí na tom, že IVM není prokázaným lékem na onemocnění covid-19, ale zároveň není vyloučené, že jím nemůže být, a proto je třeba více klinických studií.

Kde je tedy problém?

Problém je v tom, že tu existují lidé jako například pan poslanec Volný, který prohlašuje, že „lékaři,  kteří nepodávají pacientům IVM, vědomě vraždí.“ Tato rétorika je v tomto případě zcela nepřípustná! Pan Volný tento výrok podkládá analýzou na webu ivmmeta. Její nedostatky jsem řešil zde v živém vysílání.

Ve zkratce.

1️. Z celkových 63 studii má pouze 28 peer review. Z těchto 28 peer reviewed je na zvířatech jen 6, další jsou totiž in vitro a ve dvou případech se jedná o review. Ze studií, které zkoumaly účinky na lidech, neprošla recenzním řízením (zatím) žádná.

  1. Veškeré citované studie udávají, že výsledky nejsou statisticky průkazné.

3️. V jednom případě (který jsem stihl odhalit) pak citovaná studie nepotvrzuje pozitivní účinky IVM, ale je zařazena mezi studie, které pozitivní účinky potvrzuje.

Interpretace ivmmeta zde, studie zde. Její text, kde uvádí, že podle p-hodnot po statistické analýze jsou výsledky statisticky nevýznamné.

Pro laika cituji pana J. Šrámka:

„Statisticky nesignifikantní pokles je peklo. Jinými slovy to znamená, že výsledek nebyl zachycen, ale chceme, aby tam byl. V dobré práci obvykle následuje věcná diskuze, že z dobrých důvodů nebyly podchyceny faktory X, Y a Z, které mohly mít z důvodů A, B a C význam, ale že se špatně hodnotí/nebyly k dispozici data/… Takže i když je výsledek prozatím negativní, není bezpečně vylučující, protože je zde ještě něco k ověření.“

  1. I samotní autoři analýzy ivmmeta uvádí, že jejich výsledky nelze prezentovat jako důkaz o průkaznosti efektivity ivermectinu na léčbu covid pacientů a přiznávají výrazné bias.

Není důkaz, ale…

I přesto, že naprosto odsuzuji výroky pana Volného a považuji je za pavědecké a nepřípustné, se vzhledem k současné situaci stavím na stranu toho, že by bylo vhodné Ivermectin povolit k experimentálnímu podávání.

Proč? Vysvětlím. Momentálně tento lék podává řada lékařů „načerno“ pouze z přesvědčení, že je v této situaci lepší něco než nic. Ale z toho nemáme žádná ověřitelná a rigorózní data. Hodnocení účinnosti tak snáze podlehne vlivu konfirmačnímu zkreslení a dalším psychologickým efektům.

Pokud bude lék pro experimentální léčbu povolen a bude možné jej používat oficiálně, budou tato data pečlivě zaznamenávána můžeme tak z těchto dat udělat lepší závěry o účinnosti.

Pokud však tato data nebudou zaznamenávána, tak můžeme s jistotou očekávat, že byť by IVM neměl kýžený pozitivní efekt, tak zde budou lidé, kteří o jeho účincích budou přesvědčeni a prohloubí se už tak hluboká nedůvěra vůči vědě.

Takže přátelé, jsem pro schválení IVM pro experimentální užití pod podmínkou, že výstupní data budou pečlivě evaluována.


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.