Na naši redakci se obrátilo již několik lidí, kteří užívají lék Isoprinosine, protože trpí poruchami imunity. Lék je v České republice na předpis, přesto se stává, že lékárny ho nemají. Ohledně léku se totiž šíří nejrůznější fámy ohledně jeho údajného zázračného působení při onemocnění COVID-19. Je tedy pravděpodobné, že fáma se šíří i mezi lékaři.

V Česku je Isoprinosine schválený pro léčbu „imunodeficitních stavů, zejména poruchy buněčné imunity provázené protrahovanými nebo opakovanými virovými infekty, recidivující herpes labialis a progenitalis, herpes zoster, subakutní sklerotizující panencefalitidu, cytomegalovirové infekce a EB virózy, condylomata acuminata (zevní genitální kondylomy), mukokutánní, vulvovaginální (subklinické) nebo infekce vyvolané human papilloma virem postihující sliznici děložního hrdla“. Pro léčbu covid-19 a ani obecně respiračních infekcí nebyl tento přípravek ze strany SÚKL schválen.

Příběh Isoprinosine během pandemie covid-19 tak ukazuje na to, jak je překvapivě snadné získat velkou pozornost médií a šířit „zaručené“ zprávy o téměř „zázračném“ léku, aniž by pro taková tvrzení byla k dispozici spolehlivá data. Propagovat jakýkoliv lék bez opory v datech je známkou špatné vědecké práce a manipulace s dostupnými informacemi. „Snad kromě profesora Berana, který o něm publikoval jednu studii už v roce 2015, tento 50 let starý lék nepokládá za účinný téměř nikdo. Pokud by byl Isoprinosine takový zázrak, nepochybuji, že by toho využil farmaceutický průmysl. I u starých léků lze dovednými manévry dramaticky zvýšit jejich cenu,“ vysvětluje profesor Vladimír Tesař, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice. „Hlavním problémem Isoprinosinu je jeho neprokázaná účinnost, a to nejen u covid-19, ale i u mnoha jiných virových onemocnění,“ dodává s tím, že potenciálně nadějná molekula by musela projít standardním testováním v klinických studiích, což se však nestalo. „Nedokážu pochopit, že profesor lékařské fakulty nechápe, co to je evidence-based medicine. Možná je to ale spíše snaha se za každou cenu zviditelnit, stejně jako to dělají jiní ve spojitosti s pandemií covid-19,“ dodává.

Podle tiskové mluvčí resortu Barbory Peterové je jediným přípravkem, který byl dosud registrován na onemocnění COVID-19, lék remdesivir. „Co se týče přípravku Isoprinosine, klinická data o účinnosti tohoto přípravku proti onemocnění COVID-19 nejsou k dispozici. S tímto lékem dosud nebyly provedeny žádné klinické studie v indikaci COVID-19, proto nelze posoudit účinnost a bezpečnost takové léčby. Protože nebyly provedeny žádní klinické studie pro zjištění efektivity a bezpečnosti v případě onemocnění nového typu koronaviru, nelze dělat závěry o jeho účinnosti,“ vysvětluje Peterová.

Stejný postoj zaujímá také Státní ústav pro kontrolu léčiv. Možné využití léku Isoprinosine plyne z jeho farmakodynamických vlastností, v rámci kterých může dojít k posílení imunitní odpovědi. „Jedná se však pouze o teoretické úvahy,“ doplňuje mluvčí Klára Brunclíková.

Imunolog Václav Hořejší vysvětluje, že Isoprinosine je doporučen pouze pro léčbu jedné velmi vzácné formy zánětu mozku, kterou způsobuje virus spalniček. „Doposud nebyly provedeny žádné solidní klinické účinnosti na COVID-19. Je ale téměř jisté, že i pokud tento lék na covid nefunguje lépe než placebo, není potřeba se obávat nějakých nepříznivých účinků. Jako kontraindikace se uvádí dna, ledvinové poruchy, a možná i těhotenství a laktace. Opatrní by měli být také kardiaci,“ doplňuje Hořejší a dodává, že tento lék nepůsobí přímo na virus, ale jeho mechanismus působení je imunomodulační (potlačuje příznaky, pozn. red.).

„Šířit zavádějící informace o jakémkoliv léku bez potřebných důkazů je však v době, kdy je veřejnost vystavena obrovskému přívalu dezinformací, velmi nebezpečné. Snadno vznikne falešný dojem, že vlastně není třeba se covid-19 příliš obávat, tedy ani dodržovat potřebná protiepidemická opatření nebo se nechat očkovat, protože tu přece „máme lék“. Výsledkem těchto „zaručených“ zpráv je, že se lidé, kteří se obávají infekce covid-19, pokouší Isoprinosine získat nejrůznějšími cestami, včetně pokoutných nákupů na internetu,“ píše Ludmila Hamplová pro Zdravotnický deník.

Doplňme, že vzhledem k tomu, že se jedná o lék na lékařský předpis, je zakázáno ho v České republice prodávat bez koncese opravňující prodávat léky na recept.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.