Jakkoliv překvapivě to bude znít, tak ne, pan Beran nenabízí 100% prokázaný účinný zázračný lék proti onemocnění covid-19 a zároveň není umlčován a cenzurován, jak se často traduje na diskusních fórech a sociálních sítích. V tomto textu se chci vyhnout jakékoliv kritice vystupování a prezentace v médiích či jakkoliv hodnotit ostatní výroky pana Berana. O panu Beranovi jsem již jednou psal zde.

Tento článek je zaměřený čistě na jeho mediální/veřejnou prezentaci léku Isoprinosine (Inosine Pranobex) a srovnání této prezentace s jím vydanou studií a zároveň jak je toto prezentováno na sociálních sítích.

O tuto svou studii pan Beran opírá své vystupování, kde předkládá Isoprinosin jako zaručený lék na onemocnění covid-19 a zároveň uvádí, že je na základě tohoto cenzurován a dehonestován. Pan Beran však není nikým cenzurován. Zde jen několik ukázek: 1, 2, 3. Panu Beranovi se tedy dostává nemálo prostoru a o cenzuře se rozhodně nedá mluvit.

O co tedy pan Beran své výroky opírá? V odkazu výše můžeme vidět studii pana Berana. V této studii sám autor ale uvádí, že z ní nelze vyvozovat 100% výsledky a je třeba další klinický výzkum.

„Myslíme si, že IP měl zásadní vliv při léčbě pacientů, nicméně toto jsou jen předběžné výsledky a je třeba dalšího výzkumu na větším množství Covid pacientů.” Tady bychom mohli rozbor uzavřít. Tato věta totiž boří styl, kterým se prezentuje účinnost léku veřejnosti – tj. „Isoprinosine je 100% lék proti onemocnění covidu-19”. Ale to není jediný nedostatek, těch je hned několik.

Již po prvním zběžném přečtení nás uhodí množství hrubých metodických nedostatků.

  1. Vzorek byl pouhých 156 pacientů pozitivních na covid. Na základě tohoto vzorku nelze prezentovat cokoliv jako 100%.
  2. Pozitivita byla ověřována pouze metodou PCR (viz bod 3).
  3. Chybí jakýkoliv záznam o průběhu onemocnění u sledovaných pacientů. I kvůli skutečnosti, že byla posuzována jen pozitivita pomocí PCR testování, nevíme kolik osob bylo asymptonních, kolik s lehkým průběhem či těžkým.
  4. Chybí jakákoliv specifikace vzorku. Známe pouze věk a pohlaví. Neznáme přidružené zdravotní problémy a jakákoliv další data (například celkového zdravotního stavu pacientů) a to VČETNĚ jejich monitorování během onemocnění covid-19.
  5. U zemřelých pacientů neznáme příčinu úmrtí.
  6. Pacientům byla poskytována i další léčba (krevní plasma, kyslíková terapie, jiná antivirotika a antibiotika (viz bod 7), tím pádem nelze vždy určit průkaznost výsledků.
  7. U pacientů s podezřením na bakteriální pneumonii byla podávána antibiotika, ALE diagnóza probíhala pouze CRP metodou, poslechem, měřením teploty a saturací kyslíku. Z tohoto se nedá rozpoznat, zda se jedná o pneumonii bakteriální či tu způsobenou onemocněním covid-19.
  8. Pro výsledky nebyla provedena žádná korekce pro mnohočetná testování. Při takové korekci jsou pak výsledky zcela statisticky neprůkazné. Proč je to problém? Důvodem je problém násobného testování hypotéz. Více také na wikipedii.
  9. Nejsou uvedené žádné projevy nežádoucích účinků léku.

Krom těchto metodologických problémů jsou tu i problémy se samotnou studií. Není vedená v systému SÚKL. Ke schválení etickou komisí Fakultní nemocnice Hradec Králové došlo až 19. 11. 2020. Ze studie není zřejmé, zda zúčastnění pacienti podepsali informovaný souhlas. Jednalo se o experimentální léčbu.

Z tohoto lze jednoznačně vyvodit, že tato studie nemá jakoukoliv vědeckou hodnotu. Nebyla provedena rigorózně a obsahuje hrubé chyby v metodice a interpretaci výsledků.

Jakákoliv prezentace léku Isoprinosine panem Beranem by ve smyslu, že se jedná o 100PROCENTNÍ lék proti onemocnění covidu-19 byla nevědecká a na akademické úrovni je nepřípustná. Zároveň by tak neměl být prezentován nikým.  Momentálně není ani potvrzené, ani vyvrácené, že Isoprinosine má pozitivní účinek při onemocnění covid-19 dle principů medicíny založené na důkazech.  Zároveň nikdo nebrání panu Beranovi provést širší klinickou studii. Má na to jak vzdělání a profesuru, tak prostředky a tým.

Článek vyšel původně jako facebookový příspěvek na stránce Iluminátor.


Iluminátor

author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.