Ve svém sdělení bych rád učinil tři krátké sondy do tří náboženských skupin. Nebudou sice příliš hluboké, ale půjde o to, co není tak úplně známé a co je možná i svým způsobem typické.

Autor: Zdeněk Vojtíšek

Scientologie

Nejprve vás poprosím, abyste si udělali krátký test bez papíru a tužky. Na jeho úvod si musíme připomenout, že žijeme ve světě, ve kterém je náš život již od narození spjat s chemickými látkami. Používáme je každý den. Jsou to léky, potravinářská barviva, konzervační látky, alkohol, drogy, pesticidy, čisticí prostředky. Zbytky všech těchto jedů, mezi něž je v testu zařazena i radiace, UV-záření a mikrovlny, zůstávají zachyceny ve tkáních našeho těla. A všechny tyto jedy na nás působí. Odpovězte na několik otázek v tomto jedovém testu:

— Dostavuje se u vás tak zvaná jarní únava?
— Cítíte se často duševně vyčerpáni?
— Chodívá to ve vašem duševním životě nahoru a dolů?
— Připadá vám ráno těžké uvést se do chodu?
— Trpíte tělesným neduhem nebo tělesnými potížemi, které se stále opakují?
— Mohli by vás ostatní považovat za nudné?
— Jste nervózní?
— Pociťujete často stres?

Pokud jste na většinu těchto otázek odpověděli ano, vězte, že tyto stavy ve vás působí jedy. Abyste se těchto stavů zbavili a mohli ve světě naplno fungovat, musíte podstoupit tak zvaný očistný program neboli program purifikace. Trvá asi 14 dní až tři neděle, chodíte při něm běžně do práce a věnujete se mu jenom mimo svou pracovní dobu. Program sestává ze tří hlavních částí:

Především je nutné, abyste si upravili životosprávu, takže si se svým instruktorem nejdříve stanovíte dobu, kdy budete pravidelně vstávat a kdy budete chodit spát. Do jídelníčku zařadíte množství zeleniny a rostlinného oleje. Na názorných obrazech vám instruktor vysvětlí, jak se jedy, rozptýlené v buňkách, váží na tuky, vlastně jak tuky doslova vytahují tyto jedy z jimi napadených buněk. Také vás upozorní, že je zapotřebí hodně pít. Dostanete také rozpis dávek vitaminů, především B-vitaminu. V komplexu B-vitaminů budou vysoké dávky niacinu.

Druhou složkou purifikačního programu je jogging. Každý den musíte běhat. Většinou ráno i večer nebo alespoň večer. Účelem běhání je – jak vám vysvětlí instruktor-, aby se svalovou námahou jedy, už navázané na tuky, uvolnily a byly připraveny se vyplavit.

Vyplavení nastává ve třetí části, jíž je saunování. Každý den purifikačního programu strávíte několik hodin – samozřejmě s přestávkami – v sauně, kde se z vás potem všechny jedy dostávají ven. Jenom na okraj dodejme, že za tento program se předloni platilo 25 000 korun. ( tzn. v r. 2004 – pozn. red. )

Zkušenosti klientů s tímto programem jsou vesměs úžasné. Absolventi většinou nadšeně dosvědčují, jak v sauně opravdu cítili, že jim jedy odcházejí z těla. Automechanik říká, že v sauně cítil zápach nafty, která se celý život ukládala v jeho těle. Sportovec líčí, jak ho v sauně začala svědit ta místa na těle, která měl ozářena v době černobylské katastrofy, protože tyto části těla neměl chráněny sportovním oděvem. Zrudnutí kůže, svědění a jakékoli tělesné pocity, které by skeptik přisuzoval spíše působení niacinu, se považují za důkaz, jak skvěle metoda funguje. Klienti odcházejí s pocitem čistoty a jakéhosi znovuzrození. Mají dojem, že mohou začít novou stránku svého života, že se s novou energií mohou nastartovat a že se jejich život kvalitativně velmi proměnil.

Autorem tohoto programu je člověk, jehož jeho obdivovatelé považují za největší osobnost lidských dějin, Lafayette Ronald Hubbard (1911 – 1986). Tento Američan byl podle nich jedním z největších spisovatelů, filozofů a náboženských reformátorů, ale v historii lidstva také zanechal stopy jako mimořádný etnograf a cestovatel, námořní kapitán, fotograf a filmový tvůrce, pedagog, humanista, manažer a objevitel administrativních technologií, zahradnický expert, výtvarný umělec, hudebník a také jako jeden ze zakladatelů moderní jaderné fyziky.

Ve skutečnosti je tento spisovatel science-fiction znám především jako autor spisu, od kterého si sliboval, že zcela promění tradiční pohled na psychologii a psychiatrii. Jeho kniha „Dianetika aneb moderní věda o duševním zdraví“ vyšla v roce 1950 ve Spojených státech, byla přeložena do mnoha jazyků a v roce 1998 vyšla i česky. Méně známé je, že Hubbard v roce 1953 vymyslel a vyráběl lék Dianazin, který sliboval úplnou imunitu vůči účinkům radiace, která zvláště v 50. letech byla považována za velkou a reálnou hrozbu. A aniž by dokončil jediný ročník studia jaderné fyziky, napsal (společně s jedním spoluautorem) v roce 1957 knihu „Vše o radiaci“. V roce 1957 se ovšem také stalo, že všechny Hubbardovy dianaziny zabavil Federální úřad pro potraviny a léčiva a Hubbarda obžaloval ze vzbuzování falešných nadějí.

V roce 1954 – tedy v období mezi knihou „Dianetika“ a těmito událostmi – L. R. Hubbard založil Scientologickou církev. Základním kamenem této náboženské společnosti je víra, že jsme nesmrtelnými duchovními bytostmi (tzv. thetany), importovanými na Zemi z kosmického prostoru. Jako duchovní bytosti ovládáme nejen svá těla (která přijímáme a odkládáme v řetězci reinkarnací), ale i svou mysl. Ovšem do jedné části mysli, tzv. reaktivní mysli, se nám bez naší vůle a našeho vědomí vepisují negativní zážitky. Tyto zážitky ze současného života, prenatálního stavu i minulých životů nám způsobují potíže a brání nám v úspěchu. Scientologickými technologiemi (především tzv. auditingem) se můžeme působení negativních zážitků zbavit a náš osvobozený thetan je pak schopen využívat svých neomezených, vpravdě božských schopností.

Auditingy, purifikační program i další Hubbardovy technologie poskytuje Scientologická církev po celém světě především prostřednictvím svých Dianetických center. Ta neúnavně nabízejí veřejnosti Hubbardův tzv. Oxfordský test osobnosti. Většina absolventů tohoto velmi diskutabilního testu je svými výsledky silně znepokojena a kvůli důvěryhodnosti, kterou v nich test vzbuzuje, je ochotna začít pracovat na svém duševním zdraví tím, že si koupí některou scientologickou technologii. Tito klienti jsou pak vedeni k přijetí scientologického obrazu člověka a tedy k celoživotnímu programu auditingů a očišťování vlastního thetana.

Dianetická centra jsou u nás dvě – v Praze v Jindřišské ulici a v Pelhřimově. V centrech si kromě mnoha jiných kurzů a programů můžete zakoupit také očistný, purifikační program, o němž jsem hovořil na začátku. Musím ještě uvést, že purifikační procedura je základem protidrogového programu scientologické církve, který se jmenuje Narconon a který se samozřejmě chlubí mimořádnou účinností pomoci drogově závislým. Na závěr této první sondy bych snad měl ještě zdůraznit, jak se Hubbardova Scientologická církev dokáže přizpůsobit obavám a strachům doby. V 50. letech to byl strach z nukleárního nebezpečí, v 70. letech (kdy purifikační program vznikal) začínaly obavy ze zdravotních důsledků chemického znečištění životního prostředí, v 80. a 90. letech je to drogová problematika. Hubbardovi a jeho následovníkům se nedá upřít schopnost vystihnout , čeho se lidé bojí a na co jsou schopni reagovat tak, jak si Hubbardovi následovníci žádají.

REIKI

Moje druhá sonda vede k lidem, kteří vlastně žádnou skupinu netvoří, a pokud ano, jedná se o velmi volné a nezávazné sdružení. Nejde tedy o sektu v běžném smyslu tohoto slova, spíše o jakési pseudonáboženské hnutí, které má rysy, jež nacházíme běžně v sektách. Mám na mysli lidi, kteří jsou instruktory, klienty a příznivci kurzů kosmické energie reiki.

Kosmická energie reiki byla údajně objevena asi před 10 000 lety, ale v moderní době ji oživil v roce 1893 japonský mnich jménem Usui. Ten do této metody předávání energie reiki zasvětil ženu jménem Takata, která reiki přinesla na Západ. Když Takata v roce 1980 zemřela, zanechala po sobě 22 reiki-mistrů, schopných tuto údajnou kosmickou energii reiki předávat.

Možná by bylo dobré si ukázat, jak takové předávání vypadá. K tomu, abyste mohli vládnout kosmickou energií reiki, se musíte zúčastnit jednodenního, někdy i dvoudenního kurzu, jejž některý mistr reiki pořádá. Na začátku kurzu mistr vysvětluje, k čemu je energie reiki dobrá: především k harmonizaci těla a k uzdravování. A to nejen lidí, ale také třeba domácích miláčků. Je dobrá i k nabíjení baterií nebo k posílení baterie auta, pomáhá i nefungující pračce a je vhodná k celé řadě dalších účelů.

Po teoretické části následují uvolňovací cviky a společenské hry. Účastníci kurzu se uvolní tím, že jeden druhého objímá, drží za ruku, ujišťuje o lásce, která je základním principem vesmíru, ujišťuje, že náhodný známý na kurzu je krásná bytost, že ji miluje, odpouští jí apod. Chvíli se medituje, účastníci s láskou tvoří planetu zemi, vizualizují si krásné zážitky a láskyplně se ladí.

Konečně třetí složkou jsou svědectví, kdy mistr, jeho pomocníci a několik dřívějších absolventů kurzu hovoří o tom, jak tato energie v jejich životě fungovala a funguje, kolik lidí bylo uzdraveno, kolika lidem bylo pomoženo, jak se obohatil jejich život, uzdravily jejich vztahy a tak dále. Nemoc a všechno negativní je v tomto systému způsobeno naší myslí. Ta totiž tok reiki omezuje. Pochybováním, nedůvěrou a negativními emocemi se v lidském těle koncentruje negativní energie. Při větší koncentraci může propuknout nemoc. Lékaři léčí jen symptomy nemoci, ale její podstatou je disharmonie, která nastává, když kosmická láskyplná reiki nemůže naším tělem volně proudit.

Po této teorii následuje zkouška. Účastníci kurzu zkoušejí přikládat ruce k různým částem těla svých kolegů asi ze vzdálenosti 10 cm tak, aby si zvykli na pohyby, které jsou nejvýhodnější pro předávání kosmické energie. Potom následuje samotné zasvěcení. Mistr reiki za tlumeného světla a za zvuku meditační hudby obchází individuálně účastníky kurzu jednoho po druhém a otvírá každému tři čakry. Těmito čakrami pak má energie reiki proudit do těla zasvěceného a samozřejmě z něho dál ke všem bytostem a všude, kde je potřeba tento svět vyladit a harmonizovat.

Čakry jsou podle ezoterního učení z indické náboženské oblasti centry jemnohmotné energie, která se vyskytují v ose páteře. Většinou se udává, že jich je šest. Sedmá čakra je pak na temenu hlavy. Mistr reiki tedy při zasvěcení otevřel a vyčistil tři z těchto čaker, a zasvěcenec od této chvíle může s energií reiki zacházet. Ovšem pouze v dobrém. Nemůžete ji zneužít k něčemu zlému, ale jedině využít k pomoci živým bytostem a k rozdávání bezpodmínečné lásky tomuto světu.

Po zasvěcení jsou zbývající dvě až tři hodiny vyplněny tím, že účastníci kurzu jeden druhému energii reiki předávají do různých částí těla. Ten, komu je energie právě předávána, pak vždy svědčí, jakou pocítil sílu této energie, jak se mu ten či onen orgán otevřel, uzdravil, nebo alespoň kde cítil mrazení, chladný vánek a podobně.

V podvečer po jednodenním kurzu se zasvěcenci rozcházejí. Na závěr snad mohu z vlastní zkušenosti uvést i cenu za jednodenní kurz, konaný v jednom předměstském pražském hotelu pro 56 lidí. Každý účastník zaplatil 950 korun. Po zasvěcení a otevření tří čaker následuje ještě druhé zasvěcení, případně třetí, kdy už jsou otevřeny všechny čakry, i ta sedmá sahasrára čakra nad temenem hlavy. Po těchto zasvěceních, která jsou samozřejmě časově, ale hlavně finančně značně náročnější, je člověk jmenován mistrem reiki a může působit tak, že otvírá čakry a předává kosmickou energii dál.

Mimozemšťané a kontaktéři

Třetí malá sonda míří mezi lidi, kteří také vytvářejí spíše volné společenství než sektu. Tímto výběrem chci naznačit, že se v posledním desetiletí scéna nových náboženských směrů do velké míry proměnila, a to právě ve směru k málo organizovaným společenstvím spíše klientského než církevního typu. Vazby lidí, které je tvoří, jsou daleko více určovány psychickými a sociálními faktory než organizační strukturou.

V létě loňského roku byla očekávána katastrofa, která měla postihnout většinu lidstva, a definitivně ho tak upozornit , že naše planeta Země je v krizi. Země je totiž živá bytost, která těžko snáší hrubé vibrace pokleslého lidstva a která se čas od času musí těchto hrubých vibrací zbavit přírodními katastrofami, povodněmi, zemětřeseními a podobně. A právě ta finální katastrofa měla lidstvo donutit přemýšlet, zda je z této truchlivé situace nějaké východisko.

Planetu Zemi zatěžujeme hrubými vibracemi, které vznikají především naším konzumním způsobem života – zabíjíme jiné živé tvory a jíme jejich maso, zabýváme se negativními myšlenkami tím, že sledujeme nečistou politiku, pornografické a krvavé filmy, mluvíme negativně, klejeme a podobně. K návratu k životu v souladu s kosmickými zákony nás vyzývají láskyplné mimozemské bytosti, které chtějí lidstvo z této tíživé situace zachránit. Mimozemšťané již komunikují s několika vyvolenými v České republice a sdělují jim své poselství – máme se zbavit všech zlozvyků, plnit se pozitivním a láskyplným myšlením, a tak mít naději, protože každý, kdo takto zjemní své vibrace, bude zachráněn na jednom z létajících talířů.

Tímto způsobem by podle mimozemšťanů měla být zachráněna asi pětina lidstva, mezi nimi všechny děti, protože ty ještě nejsou materiálním způsobem života nakaženy. Zbytek lidstva by měl zahynout v katastrofách, jimiž se bude Země od hrubých vibrací očišťovat. Kontaktéři (tak si říkají pozemšťané, kteří s mimozemšťany komunikují) jsou především z českých zemí, protože české země mají význačné postavení mezi všemi národy. Je to tím, že Češi nikdy nevyprovokovali žádnou válku a že česká kultura je u mimozemšťanů velmi oblíbená. Ti mají rádi například „Babičku“ Boženy Němcové a večerníček „O krtečkovi“.

Po záchraně na zhmotněném létajícím talíři by pětina lidstva měla dorazit na Jupiter, kde se žije v jiné duchovní dimenzi. Tam je možné si ihned postavit svůj vlastní dům z materiálu, který je volně k dispozici. Je nutné pracovat pouze dvě hodiny denně a zbytek času je možné věnovat práci na svém duchovním pokroku. Tam může být člověk zdravý a šťastný.

Pro evakuaci je všechno připraveno. Létající talíře jsou i nad Prahou. Je pouze zapotřebí, aby se tento létající talíř mohl zhmotnit a hmotná těla těch, kteří jemně vibrují, do něho mohla nastoupit. Některé živočišné druhy už nás na Jupiter předešly, protože mimozemšťané nechtějí, aby nám na Jupiteru scházely. Tak například evakuace vrabců proběhla již před několika lety.

Poselství Aštara Šerana a jiných mimozemšťanů – Karného, Izáka a dalších velitelů flotil a dalších mimozemšťanů – přijímá v České republice asi 40 – 50 kontaktérů. Jistě nejznámějším z nich je ing. Ivo Benda, který sepsal o mimozemšťanech a o komunikaci s nimi rozsáhlý třísvazkový spis, nazvaný „Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru“. O autorovi, jak sám říká, se dokonce pochvalně vyjádřili sami Plejáďané: „My, co tu tolik létáme, takové lidí hledáme. Nežiješ tady v osamění, nás zajímá to tvé vyprávění.“ Za navázání kontaktu Čecha s vyspělou plejádskou civilizací a za přípravu evakuace lidstva jejími flotilami byla Českým klubem skeptiků ing. Bendovi udělena anticena – Bronzový Bludný Balvan za r.1998. Setkání s ing. Bendou nebo jinými kontaktéry většinou naplní kulturní domy okresních měst, kde se přednášky konají. Jistě se všichni účastníci takových setkání nerozhodnou také komunikovat s mimozemšťany, ale relativně vysoká účast a dychtivost po takových zprávách je pozoruhodná.

Jemně vibrující kontaktéry, láskyplné transformátory energie reiki i vědecky vyčištěné scientology jistě můžeme povýšenecky odsoudit a některým jejich závěrům se snad i pousmát. Neměli bychom ale přeslechnout spodní tóny v poselství těchto lidí, kteří upřímně touží po kvalitním, duchovně bohatém životě v nezkaženém životním prostředí, po laskavých vztazích nebo po novém začátku svého všelijak zpackaného života. Iracionalita, která je ovlivňuje v míře větší, než se jeví jako zdravé a únosné, zároveň vypovídá mnoho podstatného a znepokojivého i o povaze naší vysoce zracionalizované civilizace. A vystavuje je (jakož ostatně celou tuto civilizaci) nebezpečí ze strany těch, kdo dobrovolná omezení našeho rozumu dokáží velmi racionálně využívat.

Literatura k dalšímu studiu

  • Abgralla, J.-M.: Mechanismus sekt. Karolinum, Praha 2000.
  • Porterfielddová, K. M.: O sektách. NLN, Praha 1997.
  • Büchnerová, B.: Co máme vědět o sektách. Amulet, Praha 1999.
  • Vojtíšek, Z.: Netradiční náboženství u nás. Dingir, Praha 1998 a Gaudeamus, Hradec Králové 1999.
  • Lužný, D.: Nová náboženská hnutí. Masarykova univerzita, Brno 1997.
  • Kolektiv autorů: Malý slovník sekt. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1998.
  • Barret, D. V.: Sekty, kulty, alternativní náboženství. Ivo Železný, Praha 1998.
  • Dingir – časopis, zabývající se soustavně současnou náboženskou scénou.

Publikováno na webu spolku Sisyfos


Občanské sdružení Sisyfos, jehož základním cílem a posláním je šířit a obhajovat poznatky a výsledky současné vědy, podporovat racionální a kritické myšlení.