Imunolog Karel Drbal nedávno v Událostech, komentářích upozornil, že vakcíny nebyly konstruovány pro to, aby bránily šíření viru. Upozorňoval také na údajnou diskriminaci neočkovaných lidí, kteří prodělali onemocnění. Odůvodňoval to tak, že teď dochází v mnoha ohledech k segregaci společenského života.

Jenže minimálně tato část není pravdou. Lidé, kteří prodělali onemocnění COVID-19 segregováni nejsou. Průkaz o prodělání nemoci po dobu 6 měsíců platí jako průkaz bezinfekčnosti. Faktem ohledně protilátek je, že nyní neexistuje jasný vědecký konsensus na tom, jaké specifické protilátky spolehlivě chrání před opakovanou infekcí virem SARS-CoV-2, jak vysoká by měla být jejich hladina a ani po jak dlouhou dobu taková ochrana trvá. Neznamená to, že by se to nemohlo změnit a v budoucnu nedojde ke shodě i na úrovni mezinárodních institucí, jako jsou Světová zdravotnická organizace (WHO) či Evropské středisko pro prevenci kontrolu (ECDC). V současnosti žádná z respektovaných mezinárodních institucí nestanovila jasné limity pro to, jak protilátky měřit a jak se získanými výsledky zacházet. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pak přímo odmítl „měření protilátek jako nástroj pro kontrolu získané imunity jednotlivce“ právě kvůli riziku zavádějících a špatně interpretovatelných výsledků, které mohou vést k tomu, že lidé nesprávně vyhodnotí test jako důvod méně dbát na dodržování protiepidemických opatření a paradoxně může u nich dojít ke zvýšení rizika nákazy.

Drbal také podporuje užití kortikosteroidů. Pracovní skupina pro COVID-19 Evropské agentury pro léčivé přípravky (COVID-ETF) však vydala vyjádření pro zdravotnické pracovníky, že v současné době není dostatek důkazů o benefitu inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.