Ministerstvo vnitra Slovenské republiky upozorňuje na falešné povolávací rozkazy. Důkazem je falešný dokument, který byl doručen občanu z Nových Zámků. Údajná úřední listina měla být podepsána přednostkou nitranského okresního úřadu, dokument byl také ošetřen téměř identickou úřední pečetí, která je vizuálně podobná oficiálnímu razítku okresního úřadu s drobnými, pro laika těžko rozpoznatelnými odlišnostmi. Obálka byla vypsána ručně a doručena občanu do schránky.

Ministerstvo vnitra upozorňuje, že jde o hoax a žádné povolávací rozkazy se z úrovně okresních úřadů nedistribuují. „Policejní sbor ve spolupráci s dalšími složkami zachytil informace o bezpečnostní hrozbě, která má formu falešných povolávacích rozkazů. V rámci své činnosti sbíráme informace o osobách, které tyto “letáky” rozšiřují v reálném světě, ale také online formou. Žádáme veřejnost, aby nám v soukromých zprávách zasílala screenshoty a www odkazy na konkrétní osoby, které tento hoax šíří na internetu. Pokud se s tímto letákem setkáte v reálném světě, také nás kontaktujte s podrobnostmi,“ prosí slovenská policie.


author