Známý dezinformátor a podvodník Pavel Zítko se dlouhé týdny tvářil jako prezidentský kandidát. Všem tvrdil, že sesbíral více než 50 000 podpisů, ačkoliv se ukázalo, že to není pravda. Nejprve proto jeho kandidaturu odmítlo Ministerstvo vnitra České republiky, nyní jeho odvolání zamítl i Nejvyšší správní soud.

Z usnesení je přitom naprosto zřejmé, že Pavel Zítko celou dobu lhal. „V nynější věci převzalo ministerstvo dne 1. listopadu 2022 kandidátní listinu Pavla Zítka pro volbu prezidenta republiky bez petičních archů. Dne 8. listopadu (66 dnů před prvním dnem volby prezidenta republiky) doplnil nadvakrát (podruhé v 15:30 hodin) zmocněnec navrhujícího občana ke kandidátní listině petiční archy č. 1 až 1192 a č. 1193 až 2170 ve formátu A4 a 11 archů ve formátu A5, které byly opatřeny čísly 2171 až 2180. K tomu soud uvádí, že ministerstvo řádně zaprotokolovalo převzetí kandidátní listiny i její následná doplnění: potvrzení o dodání materiálů obsahují jak podpis pracovnice ministerstva, tak zmocněnce navrhujícího občana,“ stojí v usnesení. Zmocněnec Pavla Zítka tedy na ministerstvu potvrdil, že odevzdal jen 2180 archů podpisů.

Pavel Zítko se snažil věc ještě oddálit tím, že na soud podal námitku podjatosti soudce. Ten údajně vystudoval školu George Sorose. Věc však zdržel jen o jeden den. „Dne 6. prosince 2022 vznesl navrhovatel námitku podjatosti předsedy senátu Tomáše Langáška. Usnesením ze dne 7. prosince 2022, č. j. Nao 172/2022-24, rozhodl Nejvyšší správní soud, že Tomáš Langášek není vyloučen z projednávání a rozhodnutí této věci,“ píše se také v usnesení. Usnesení je pravomocné. Neexistuje proti němu opravný prostředek.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.