Mikrovlnná trouba, každodenní pomocník v nejedné domácnosti se v posledních letech čas od času stává obětí šíření polopravd, omylů a mýtů. O žádné zabijácké stroje se ale nejedná. 

Díky takovým předsudkům k nim se lidé, kteří jim věří, zbytečně zbavují užitečného spotřebiče, který nejen šetří mnoho času, ale také energie a tím pádem i životní prostředí.

Manipulátoři.cz objevili ukázkový případ šíření mikrovlnného hoaxu na serveru AC24.cz. Jde o článek z ledna 2013, který nás doslova straší tím, co nás všechno potká, když budeme jídlo ohřívat v mikrovlnné troubě.

Zdroj: ac24.cz
Zdroj: ac24.cz

Hned úvodní informace o tom, kde má mikrovlnná trouba své kořeny, má navodit dojem, že se jedná o stroj na zabíjení. „Zařízení k vaření mikrovlnami zkoumali a vyvinuli němečtí vědci v rámci vývoje mobilního týlového zařízení, nasazeného zkušebně v průběhu invaze do Sovětského svazu.“ Samozřejmě se jedná o lež.

Jak však uvádí Marcela Lišková, autorka učebních textů „Syntézy za neklasických podmínek“ pro studenty Masarykovy univerzity v Brně, mikrovlny byly objeveny v Anglii na počátku 40. let minulého století. Čili žádní němečtí, ale britští vědci, na univerzitě v Birminghamu. Konkrétně John Randall a H.A.H. Boo, kteří objevili tzv. magnetron. Jde o zdroj mikrovlnného záření.

K prvnímu využití mikrovln skutečně došlo během druhé světové války. Ovšem nikoli během operace Barbarosa, ale jako součást radarového systému v letecké bitvě o Anglii. Mikrovlny se mimochodem v radarové technice využívají dodnes.

V roce 1946 zjistil americký konstruktér a vynálezce při výzkumu radaru něco neobvyklého. Při testování nové vakuové trouby si všiml, že se mu v kapse roztekla čokoláda. Spencer prováděl další experimenty na kukuřici a vejcích. Z kukuřice vznikl popcorn a vejce explodovala. Spencer tak usoudil, že příčinou bude mikrovlnné záření. Zároveň si uvědomil, že když může být vejce uvařeno tak rychle, proč by to nemohl vyzkoušet i na jiných potravinách.

Percy Spencer tak navrhl první mikrovlnnou troubu, jejíž vynalezení si nechal v roce 1952 patentovat. První mikrovlnka se objevila na trhu o devět let později. Podobně jako v případě počítačů, byla i první mikrovlnná trouba obrovská skříň, vysoká 1,7 metru a vážila více než 300 kilogramů. Tehdy stála 5 tisíc dolarů.

První mikrovlnné trouby se zpočátku používaly jen ve velkých kuchyňských provozech. Vzhledem k vysoké poruchovosti, pořizovacím nákladům a neskladnosti se v komerčním využití zpočátku nerozšířila. Až technická zdokonalení, sériová výroba a změna životního stylu (nárůst zaměstnanosti žen) vedly k tomu, že se mikrovlnná trouba postupně stala nedílnou součástí domácností rozvinutého světa. V západní Evropě se mikrovlnky více rozšířily až v 80. letech, bývalé socialistické státy si začaly potraviny za pomoci mikrovln ohřívat až po pádu železné opony.

Server AC24.cz také tvrdí, že během německé invaze do SSSR několik exemplářů mikrovlnných zařízení ukořistili sovětští vědci, kteří je pak podrobili detailnímu výzkumu. A zjištění je prý tak vyděsila, že se mikrovlnná zařízení dočkala zákazu. Zní to senzačně, skutečnost je však poněkud prozaičtější. Pokud nějaký takový zákaz existoval a pokud byl zdůvodněn zdravotními riziky, dost možná tím pravým důvodem byla celková technologická zaostalost Sovětského svazu a prakticky celého východního bloku za rozvinutým Západem. Tudíž se lidem nakukalo, že mikrovlnné trouby škodí zdraví, čímž se eliminovala případná poptávka po nich a stížnosti, že „zázračnou“ troubu na trhu východních zemí nekoupíte.

Proruský web také před zdravotními riziky varuje. Pokud prý budeme mikrovlnnou troubu používat a, nedej Bože, i potraviny v ní ohřáté pojídat, čeká nás prakticky rozklad našeho těla i naší mysli. Samozřejmě na prvním místě riskujeme rakovinu, dále pak ztrátu vitality, psychické poruchy, málem zničení přenosu živin v těle a podobně. Stranou nestojí ani varování, že mikrovlny ničí vitamíny a živiny v samotných potravinách.

A jaká že jsou rizika strašlivých mikrovln v podání AC24.cz? 

Zdroj: ac24.cz
Zdroj: ac24.cz

Výzkumy však žádné takové informace nepotvrdily. Jediným zdravotním rizikem prý mohou být poškozená dvířka mikrovlnné trouby. Vnitřní prostor trouby, kde se potraviny ohřívají, je totiž pokovovaný. Mikrovlny se tak od stěn odrážejí a nedostanou se ven. Vnitřní strana dvířek je pak opatřena speciální „síťkou“, která mikrovlny také odráží. Pokud je poškozena, pak existuje určité riziko se během ohřevu v blízkosti trouby vyskytovat.

Ohřev potravin v mikrovlnné troubě funguje na principu rozkmitání molekul vody, kdy prakticky vedlejším efektem je nárůst teploty. Neohříváme tak potravinu, ale vodu v ní obsaženou. Je proto nesmysl tvrdit, že potravina, která prošla ohřevem v mikrovlnné troubě, byla obohacena nějakými jedy, nebo že teplo, které z ohřáté vody získala, provádí v potravině nějakou neplechu. To by potom muselo platit totéž pro jakýkoli jiný způsob ohřívání potravin.

Ing. Jan Košťál ve svém článku Mikrovlnka mýtů zbavená aneb je důvod k obavám? píše: “Ve veřejnosti vznikla obava z možné kvalitativní změny potravin v důsledku mikrovlnného ohřevu. Budiž zde v první řadě řečeno, že mikrovlny nemají na rozdíl od rentgenového záření ionizující účinek, tj. nejsou schopny rozbíjet chemické vazby.” A dodává: “ohřev potravin v mikrovlnných troubách není škodlivější než u konvenčních způsobů tepelné úpravy potravin.”

Stejný názor zastává i Mgr. Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku:

Nezbývá než konstatovat, že žádná zdravotní rizika od mikrovlnky nehrozí. Článek ac24.cz, na který odkazujete, je hloupý – jsou to nesmyslná tvrzení bez uvedení vědecké literatury z níž by v takovém případě muselo být čerpáno. Zdravotní rizika jsou nulová, potrava se prostě ohřeje, ohřívaná potrava je prospěšná, je to výdobytek lidstva, chrání nás zejména před infekcemi, má i další výhody, teď o tom máme na ZD článek. Všechny podobné přístroje jsou u nás i ve světě podrobovány různým zkouškám, včetně prověřování dopadu různých druhů záření, vln a dalších fyzikálních jevů a nebylo by je možné prodávat, kdyby způsobovaly jakékoliv poškození zdraví. V podání ac24.cz by to byly přímo zabijácké stroje.

Zdroje:


contributor

Novinář, ekonom, redaktor časopisu FaktorS, spolupracovník manipulatori.cz.