Slovenský Regulační úřad (Regulačný úrad) na svém Facebooku vyvrací některé hoaxy ohledně 5G sítí.

HOAX: Na Slovensku probíhá instalace 5G sítí

„Na sociálních sítích se objevily fotografie a videa vrtulníku, který přináší nebo odnáší technologii mobilního operátora. V této souvislosti se objevují dezinformace a s nimi související obavy, že na Slovensku již probíhá instalace 5G. Na Slovensku instalace 5G neprobíhá, v současnosti probíhá teprve výběrové řízení na potřebné frekvence. Jeden z mobilních operátorů za pomoci vrtulníku vyměňuje rádiovou část 2G, 3G a 4G sítí,“ píše úřad na svém Facebooku.

HOAX: 5G vysílače budou nebezpečně silně zářit

Tvrzení o silném a nebezpečném záření # 5G sítí není pravdivé. Před spuštěním každého vysílače mobilního operátora do stálé provozu je vysílač spuštěn do testovacího provozu (se stejnými technickými parametry, jaké budou ve stálé provozu), během níž musí akreditována osoba provést měření elektromagnetického (tj neionizujícího) záření a výsledky musí splňovat podmínky platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví SR. Vyhláška je v souladu s doporučením Rady (EU) 1999/519 / ES o omezení před vlivy elektromagnetických polí.

Expoziční limity EU pro širokou veřejnost jsou vždy nejméně 50krát nižší, než naznačují mezinárodní vědecké důkazy, že mají jakýkoli vliv na zdraví. Poté mobilní operátor předloží výsledky měření Útvaru vedoucího hygienika resortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Teprve následně, když je všev pořádku, může být vysílač spuštěn do stálé provozu.

Zdá se Vám vyhláška zastaralá? Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) vydala v březnu 2020 nové pokyny, potvrzující vhodnost stávajících limitů pro vystavení elektromagnetickým polím s malými úpravami metod měření ve vztahu k vyšším 5G frekvencím. Co je ICNIRP? ICNIRP je nezávislá nezisková vědecká organizace založená Mezinárodní asociací radiační ochrany (IRPA), která se specializuje na ochranu před neionizujícím zářením. Skupina je uznána a podporována Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Více zde.

HOAX: Koronavirus se šíří pomocí 5G sítí

Neexistuje vědecký důkaz, který by prokázal vliv elektronických signálů na lidský imunitní systém nebo na strukturu DNA. Rádiové vlny 5G sítí nejsou ionizující, což znamená, že nepoškozují DNA uvnitř buněk, jak to dokážou rentgenové paprsky, gama paprsky a UV paprsky. Dávno před vypuknutím pandemie tuto technologii testovali i jiné země, např. Jižní Korea. Faktem zůstává, že COVID-19 je kapénkový virus, který se přenáší kašlem, kýcháním či kontaktem s kontaminovaným povrchem.

Stratpol rovněž vytvořil databázi hoaxů týkajících se koronavirové pandemie. Více zde.

Kromě toho se hoaxy o 5G šíří samozřejmě i v Česku.

HOAX: Švýcarsko zakázalo 5G (10. dubna 2020)

Podle dezinformátorů prý Švýcarsko zakázalo 5G sítě. Tento hoax se objevuje například v této velmi legrační „grafice“, podobné nesmysly však šíří i weby jako Svobodné noviny nebo Rukojmí. Samozřejmě se jedná o lež, stejně jako ostatní hlouposti v grafice.

Největší mobilní poskytovatel v Švýcarsku, Swisscom, už v loňském roce spustil komerční 5G síť. Jde tak o první komerční 5G síť v Evropě. Síť je aktuálně dostupná v 54 městech Švýcarska, mimo jiné v Curychu, Bernu, Ženevě, Davosu nebo v Basileji.  Chystá se i další rozšiřování, ačkoliv rozšiřování nabírá drobná zpoždění kvůli námitkám aktivistů. Co se týká námitek kantonů, tam nejde o 5HG technologie jako takové, ale druh antén.

Nejnovější mobilní generace 5G je však i tak již nyní k dispozici téměř všude ve Švýcarsku. Pohled na mapu pokrytí Spolkového úřadu pro komunikaci (Bakom) ukazuje, že téměř ve všech částech německy mluvícího Švýcarska a po hlavních dopravních trasách po celé zemi mohou uživatelé mobilních telefonů přistupovat k internetu prostřednictvím 5G. Ve Švýcarsku nyní již 2 434 vysílačů vysílá ve frekvencích 5G.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.