Na FB se objevil po Novém roce obrázek francouzského policisty, který je označen jako důkaz, že ve Francii operují Evropské policejní jednotky European Gendarmerie Force. Autor se zaměřuje na atypické nášivky na uniformě policisty a hlavně na tu s řeckým nápisem na uniformě. Tvrdí, že takové znaky na francouzských uniformách nejsou a že ta CRS je falešná a má jen vypadat jako by šlo o Francouze.

Ve skutečnosti je to opravdový francouzský policista, foto se na internetu objevuje koncem května 2018.

První nášivka má znaky 0 s +POS+. Tato nášivka je označeni krevní skupiny policisty – krevní skupina 0 a RH faktor pozitivní. V případě vážného zranění musí mít zdravotník informace o krevní skupině co nejdříve.

Druhá nášivka blesk a pistole, jde o označení vyškoleného střelce u Národního centra pro střelbu při francouzské policii.

Pod ní je třetí s řeckým nápisem ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ a jde o výrok, který přisuzuje historik Plútarchos Spartskému králi Leonidasovi před bitvou u Thermopyl. Takto měl reagovat na výzvu Peršanů, aby řecké síly odevzdaly zbraně a dá se přeložit jako ‘přijď si pro ně’. Logo je oblíbené u vojenských útvarů a sportovních klubů jako odmítnutí kapitulace. Toto heslo je ale také používáno v USA obhájci druhého dodatku a krajně pravicovými skupinami. Druhý dodatek ústavy USA umožňuje Američanům vlastnit zbraně a věta má být odpovědí na hypotetické odebírání zbraní lidem vládou USA. ‘Pokud je chcete, tak si pro ně přijďte’. Takový výklad může být pro francouzského policistu problematický,  protože policie nesmí reprezentovat politické postoje a tomuto policistovi za takovou ozdobu uniformy může hrozit postih, jak dokládá tento článek.

Poslední nášivka je okřídlený lev s písmeny SPI4G na levé paži. Je to odznak francouzských speciálních jednotek, které které se používají jako první reakce v případě speciálních situací, například teroristických útoků.


wpseo_editor