Hyenismus některých lidí nezná mezí. Příkladem může být web Irecept.cz, který pod záminkou webu přinášejícího recepty na pokrmy šíří dezinformace. Honosný název článku „Dosud největší studie o mamografii zjistila, že je zcela zbytečná a navíc je rakovinotvorná!” se odvolává na jakousi studii. Kdy a kým byla vypracována, se nedozvíme. Chybí samozřejmě i jakýkoliv odkaz na ni.

A jak je to ve skutečnosti? Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) se rozhodla požádat expertní panel, aby zhodnotil současné poznatky. Zpráva panelu byla v červnu 2015 zveřejněna v renomovaném vědeckém časopise New England Journal of Medicine. Odborný panel se shodl, že existují dostatečné důkazy pro efektivnost mamografického vyšetření u věkové skupiny žen mezi 50 a 69 lety. Pro efektivitu mamografického screeningu u žen ve věku 40 až 49 let existují podle panelu pouze omezené důkazy. A za nedostačující pak označili experti důkazy pro efektivnost mamografického screeningu u žen mladších 40 let a starších 69 let. Zpráva také potvrzuje existenci rizika, které vyplývá z radiace použité pro mamografické vyšetření. Nicméně konstatuje, že riziko je minimálně 100x menší než přínos v podobě toho, že vyšetření zabrání předčasnému úmrtí na neodhalenou rakovinu prsu.

Web šíří další hoaxy, například o škodlivosti jedné šarže krevet prodávaných společností Kaufland. Společnost Kaufland vyloučila, že by v loňském roce stahovala šarži tohoto výrobku. Na webu najdeme i zázračné „recepty“ na zhubnutí a podobné pseudozravotnické hoaxy. Důvodem těchto článků je zvýšit webu čtenost. Této taktice se říká clickbait.

V tomto případě jde o hyenismus, protože web útočí na tu nejnáchylnější skupinu. Na seniory, kteří zkouší nové recepty. Kvůli receptům se může zdát důvěryhodný. Důvěryhodný ovšem opravdu není. Za webem stojí Dalibor Čorňák z Podbrd. Společnost DCQ s.r.o., kde je jediným jednatelem, sídlí na virtuální adrese.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.