Na webu badatel.net se často (mimo jiné) objevují dezinformace o pandemii nového koronaviru. Jedním z posledních přírůstků, který mě zaujal, byl článek, který často v různých podobách vídáme kolovat po sociálních sítích (1, 2, 3).

Tyto posty a články vycházejí ze zasedání městské rady v Edmontonu ze dne 13. 11. 2020, kde mluví dr. Roger Hodkinson. Na toto zasedání pan Hodkinson nebyl pozván jako řečník, ale přidal se do diskuse na konci zasedání. Toto vystoupení je ale často sdíleno jako přednáška pana Hodkinsona nebo v některých případech i jako „tajná nahrávka‟ rady patologů.

Hned v úvodu, kdy se pan Hodkinson představuje, uvádí hned několik nepravd a opírá se o autority, které se od tohoto projevu vzápětí distancovaly.

  1. Dr Hodkinson uvedl, že byl předsedou Royal College of Physicians and Surgeons v Kanadě. Toto tvrzení ale následně RCPS ve svém vyjádření vyvrací.
  2. Hodkinson uvedl, že působil jako prezident společnosti Alberta Society of Laboratory Physicians. Tato společnost ale zanikla před 25 lety a z ní vznikla nová společnost Alberta Medical Association, která se ale od Dr. Hodkinsona rovněž distancovala.
  3. Oficiální zdravotnická společnost z Alberty se od projevu Dr. Hodkinsona rovněž distancovala kvůli možnému vnímání Dr. Hodkinsona jako oficiální autority a člověka, který zastupuje nějakou funkci v pandemickém plánován.

Dr. Hodkinson tvrdí, že v Kanadě by se situace kolem pandemie nového koronaviru dala přirovnat spíše k horší chřipkové sezóně. Když se však podíváme na statistiky, tak na komplikace spojené s chřipkou umírá ročně mezi 290 až 600 tisíci lidí. V kanadě pak ročně na tyto komplikace umírá ročně kolem 3 500 lidí. Oproti tomu covidu-19 letos celosvětově podlehlo již přes 1,6 milionu lidí a v samotné Kanadě letos podlehlo covidu-19 již 13 431 lidí (k 14. 12. 2020), což je oproti chřipce 4x více lidí celosvětově a 3,8x více v samotné Kanadě. Srovnání se sezónní chřipkou je tam naprosto neopodstatněné.

Dr. Hodkinson také tvrdí, že neexistují důkazy pro efektivitu nošení roušek/respirátorů. Za všechny studie, které prokazují opak, odkážu na tuto analýzu 172 studií z 16 zemí světa, která jasně vyhodnocuje, že ochranné pomůcky, jako jsou roušky, jsou ve spojení se sociální distancí a např. mytím rukou velice efektivní.

Tomuto tématu jsem se již v minulosti nejednou věnoval, a tudíž není třeba dalšího komentáře. Pro zajímavost lze snad uvést, že pan Hodkinson zmiňuje aerosol, kterým se vir může šířit. To dle CDC opravdu možné je, ale za primární zdroj šíření označuje CDC větší kapénky, jejichž rozptylu roušky a respirátory zabraňují. Proti šíření viru aerosolem se pak doporučuje například časté větrání, které ale proti kapénkám nepomůže.

Hodkinson dále řekl: „Positive test results do not… mean a clinical infection, it’s simply driving public hysteria and all testing should stop unless you’re presenting to hospital with some respiratory problems.“ Této velice časté miskoncepci jsem se věnoval již dříve v souvislosti s vyjádřeními pana Fuellmicha.

Citát: „Pozitivní výsledek PCR testu neznamená přítomnost infekce. Pokud má někdo pozitivní test, neznamená to, že je čímkoliv nakažen, natož virem SARS-CoV-2.” Toto tvrzení zřejmě vychází z časté miskoncepce. Dovolím si nejdříve uvést základní terminologii. Nakažený člověk = člověk, který má v sobě daný patogen. Nemocný člověk = člověk, který má příznaky tj. patogen se množí a působí fyzické škody v organismu. Infekční člověk = člověk, který má v sobě vir a šíří ho dál ergo nakažený = infekční, i když nejeví příznaky nákazy, tak jako tomu je v případě nákazy SARS-Cov-2. Proto je dobré testovat i bezpříznakové osoby – ty totiž mohou vir roznášet dál. My takto ale můžeme včasnou diagnostikou zabránit dalším nakaženým.

Citát: „All that should be done is to protect the vulnerable and to give them all, in the nursing homes that are under your control, give them all three to 5,000 international units of vitamin D every day, which has been shown to radically reduce the likelihood of infection.“ Vědecká diskuse na toto téma stále není uzavřená. Podle všech studií jsou ale doporučované dávky nižší, než navrhuje Dr. Hodkinson. Efektivita vitaminu D tak není zatím potvrzena a používat toto jako argument není vhodné, pokud si pan Hodkinson při své praxi zakládá přístup na vědě založené na důkazech.

Zde končí část článku věnovaná panu Hodkinsonovi. Závěrem lze shrnout, že někdo, kdo se připojil na zasedání rady města Edmonton a představil se jako dr. Roger Hodkinson, pronesl svůj názor na to, jak se město vypořádává se současnou situací, a přitom řekl několik nepodložených informací a chybně uvedl i několik svých údajných reálií. Je třeba zmínit, že během konference nebyl pan Hodkinson vidět. Jeho místo zabírala pouze ikonka sluchátka, a na výzvy různých magazínů o ověření zda šlo skutečně o nrj nereagoval. Pokud však v budoucnu naleznu ověření identity, přidám to sem.

A teď se podívejme i na zbytek článku z webu Bedatel.net. Najdeme tam totiž ještě pár nepravdivých tvrzení, které nemohu nezmínit.

Citát: „Aj bývalý hlavný vedec firmy Pfizer považuje COVID-19 za podvod.“ Tomuto tématu se budu samostatně věnovat v budoucím článku, jelikož je toto téma samo o sobě dost obsáhlé. Jedná se totiž o misinterpretaci výroku pana Yadona, ke kterému právě provádím rešerši.

Citát: „Neexistujú žiadne nadmerné úmrtia na COVID-19“ Dle všech statistik dochází k nadúmrtnosti ve většině zemí postižených koronavirovou pandemií. Za Českou republiku pak hovoří data z ČSÚ která jasně na tento nárůst oproti minulým letům ukazují. Dle samotného badatele k tomuto nárůstu opravdu dochází. Autor článku však toto připisuje úmrtím spojeným s lockdownem a karanténou, kde odkazuje na svůj starší článek zde. Tento článek je pouhým výkladem videa pana Ivora Cumminse, datového analytika. K tomuto videu se ale vyjádřil lékař dr. Dominic Pimenta a vysvětluje, kde ve své analýze pan Cummins udělal chybu. Za zmínku pak také stojí úvaha, že během jara byla také tvrdá karanténa a lockdown v trvání několika měsíců a za toto období statistika úmrtnosti nevybočuje z předchozích let, a tudíž tam není patrná korelace.

Jak je již u webu Badatel zvykem, nezůstal fakt na faktu a neověřená tvrzení různých osob byla naroubována do narativu odpůrců roušek a opatření. Tyto články většinou už pouze recyklují staré argumenty, jak jsme mohli vidět v případě pana Fuellmicha, a nepřináší žádné důkazy. Za celý rok byli vědci z celého světa schopni přednést nespočet důkazů pro panující vědecký konsenzus, ale tito lidé, kteří již od jara proti tomuto konsenzu jdou, nepředložili zatím jediný důkaz o svých tvrzeních.


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.