Na sociálních sítích se také šíří tento poměrně nevinný hoax. Například z účtu Jany Pajak má 12 tisíc sdílení. Fotografie má znázorňovat smečku vlků, kterou mají vést nemocní vlci a alfa samec je na konci. Prý to ukazuje, co to doopravdy znamená být vůdcem.

Text hoaxu:

„První 3 jsou staří & nemocní, jsou vpředu, aby nastavili tempo celé smečky. Dalších 5 je nejsilnějších & nejlepších, jsou pověřeni ochranou přední strany, pokud dojde k útoku. Ve středu jsou ostatní členové smečky, vždy chráněni před jakýmkoli útokem. Pak následuje ten nejsilnější, který chrání zadní stranu. Poslední je sám, alfa. VELITEL. Ovládá všechno zezadu, zaručuje, že nikdo nezůstane pozadu. Je vždy připraven běžet jakýmkoli směrem, aby chránil, a slouží jako “bodyguard” celé skupině. Jen pro případ, že by někdo chtěl vědět, co to doopravdy znamená být vůdcem. Nejde o to být vepředu. Znamená to starat se o tým.“

Ve skutečnosti je to však naopak. Fotografii pořídil Chadden Hunter v národním parku Wood Buffalo a dostupná je v dokumentu BBC Frozen Planet – in pictures z roku 2011. Na fotografii je smečka 25 vlků, která loví bizony. Vlčí smečka je vedena alfa samicí a putují v jedné vyšlapané stopě, aby šetřili energii. Silnější vlci tak brázdí cestu těm slabším. Velikost smečky je známkou toho, jak bohatá je jejich kořist.

Vlci v tomto národním parku jsou jedinými vlky na světě, kteří loví desetkrát větší bizony, než jsou sami. Jsou to nejsilnější vlci na Zemi.

V komentáři na serveru SNOPES byla také připomínka k nepřesnému označení alfa samice. S odkazem na dokument  Alpha Status, Dominance, and Division of Labor in Wolf Packs by takto měla být označena spíše matka, která je pak automaticky nadřazena svým potomkům, ale ne vůdce smečky.

Zdroj: Hoax.cz


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com