Facebookový účet Jaro Kulov šíří na Facebooku hoax pocházející údajně z Německa, kde mají stavět školy, ve kterých učitelé prý budou odděleny od žáků. Protože status má všechny známky hoaxu, náš web si informace ověřil i na Spolkovém ministerstvu školství a výzkumu. Výsledek? Hoax. Přesto má status přes tisíc sdílení.

Text hoaxu:
„Včera jsem byl na jedné stavbě v Německu. Byl kontrolní den, a já si vyslechl zajímavý rozhovor. Staví se tam škola. Jak vidíte na obrázcích, je trochu atypická. Učitelé budou odděleni od žáků. Uvidí na sebe přes okna a komunikovat budou mikrofony. Kontrolního dne se zúčastnili také zástupci města a školství. Člen městské rady vysvětluje proč budou pedagogové a žáci odděleni: VE VYŠŠÍCH ROČNÍCÍCH JSOU STÁLE ČASTĚJŠÍ ÚTOKY ZE STRANY ŽÁKŮ NA UČITELÉ, A TO I NOŽEM. HLAVNĚ Z ŘAD CIZINCŮ. PROTO SE UČITEL PŘI TAKOVÉ UDÁLOSTI MŮŽE ZAMKNOUT. Načež zástupkyně školství položila stručnou otázku: A CO OSTATNÍ ŽÁCI? Zástupce města jen nesměle pokrčil rameny a dodal: NO, SNAD POLICIE STIHNE PŘIJET VČAS. TVRDÁ NĚMECKÁ REALITA……JK“

Co se nám na statusu nezdálo? Příspěvek má typické známky hoaxu. Šíří nějaký příběh, ve kterém není jakákoliv specifikace místa, konkrétních osob. Jen se dozvíme, že je to stavba kdesi v Německu. Místo odmítl autor sdělit i po naléhání lidí komentujících status.

Líčí také rozhovor mezi jakýmsi členem městské rady a „zástupkyní školství“. Jména daných osob se nedozvíme.

Velmi podezřelé jsou i samotné fotografie. Vypadá takto třída ve škole? Není místnost na školní třídu poněkud velká? Podezřelý je i autor samotného statusu. Náhoda, že se zrovna toto stane fanouškovi kapely Ortel podporujícímu SPD a sdílejícímu hoaxy například z webu Arfa.cz? Zvláště v době, kdy cestování do zahraničí je stále částečně omezené. Důvěru status nezískal ani kvůli použitému velkému písmu.

Zavolali jsme tedy na Spolkové ministerstvo školství a výzkumu a požádali jsme o prověření. Odpověď? „Přiložené fotografie nepocházejí ze žádné budovy školy ve Spolkové republice. Nevíme ani o žádné stavbě, která odpovídá fotografiím. V Německu se snažíme udržet učitele v blízkosti našich studentů a není možné oddělovat učitele od studentů. Na zvláště problematický školách je bezpečnostní agentura, těch je však jen několik. Nemáme žádné informace o tom, že by rostl počet útoků na učitele,“ odpověděla tisková mluvčí ministerstva Mirja Menke.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.