Mezi kandidáty na pozici prezidenta republiky na Slovensku patří i Eduard Chmelár. Nutno dodat, že nepatří mezi ty kandidáty, kterým je přikládána šance dostat se do druhého kola. Průzkumy odhadují jeho výsledek mezi 1,5 až 3,5 % hlasů. Na sociální síti Facebook však vypustil fámu, která má asi 2 tisíce sdílení.

 „Už jsem upozorňoval na to, že skutečný důvod návštěvy amerického ministra zahraničí Mikea Pompea se dozvíme až s odstupem času. (…) Během jednání v Bratislavě navrhl Pompeo Slovensku dvoustrannou vojenskou smlouvu s USA. Co by mělo být jejím obsahem, šéf americké diplomacie neřekl, protože nemusel – naše média to nezajímalo. (…) O co vlastně jde? Dvoustranné dohody o obranné spolupráci (DCA) již nabídli Spojené státy Maďarsku, Estonsku, Lotyšsku, Rumunsku či Bulharsku. Ve všech těchto případech jde o vybudování vojenských základen USA nebo o usnadnění přítomnosti amerických vojáků na území dotyčných států. Vládní propaganda prodává tuto dohodu slovy, že USA nám chtějí pomoci modernizovat letecké základny na Sliači a v Kuchyni příspěvkem ve výši 46 milionů dolarů. Jenže tato částka není cílem, ale podmínkou: Washington nám ty peníze vyplatí pouze tehdy, pokud podepíšeme DCA,“ píše ve fámě Chmelár.

Ve skutečnosti znění dohody je podle ministerstvo stále předmětem jednání a po jejich ukončení bude v souladu se standardní praxí předložen ke schválení vládě a následně v rámci ratifikace bude o souhlas požádána Národní rada SR (obdoba české Poslanecké sněmovny). „Jakékoliv tvrzení, že ministr Lajčák dělá něco za zády, jen poukazují na to, že pan Chmelár má buď elementární nedostatky informací, nebo vědomě lže a zavádí,” uzavřelo své stanovisko ministerstvo zahraničí.

 „K odpovědi pana E. Chmelař můžeme uvést, že s USA  nejednáme o vytvoření amerických základen na území Slovenska,“ píše dále ministerstvo zahraničí Slovenska.

Eduard Chmelár je vysokoškolský pedagog, který působil jako vedoucí Ústavu politických věd Fakulty masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Jméno Panevropské vysoké školy bylo skloňováno v souvislosti se vzděláním současné ministryně Taťány Malé. Petr Pithart v Klubu Pátečníků dne 27. června 2018, kdy se svěřil s informací od Jána Čarnogurského, který je podle něj členem privilegovaných účastníků setkání s Vladimírem Putinem v klášteře na území Ruska. Čarnogurský založení Panevropské vysoké školy podle Petra Pitharta bez zábran spojil s financemi poskytnutými přímo od Vladimíra Putina a z Ruska. V roce 2015 slovenský ministr školství Juraj Draxler škole pozastavil akreditaci k udělování magisterského a bakalářského titulu v oboru práva. Škola se proti tomu odvolala a akreditaci v roce 2016 získala zpět. Současným rektorem je Ing. Dr.h.c. Juraj Stern, PhD. Česká advokátní komora neuznává tituly z fakulty práv udělené na této škole, i když si právní pozitivisté stěžují na diskriminaci. Podle advokátní komory „právní řády ostatních států Evropské unie i států mimo Evropskou unii jsou v současné době již natolik odlišné od právního řádu České republiky, že jejich znalost bez dalšího nepostačuje k řádnému výkonu koncipientské praxe v ČR“. Nelze ovšem vyloučit, že si absolventi následně doplní své vzdělání studiem na českých právnických fakultách a bude je možné do daného seznamu zapsat. Každá žádost však má být posuzována individuálně.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.