Nevládní organizace prý vytvořily studii, která hovoří o tom, že Evropa může přijmout 3,8 miliardy uprchlíků a to tak, že každá země je schopna přežít při hustotě obyvatelstva 1000 ob./km2. Jde však o obyčejný hoax.

6.11.2018 se na sociální síti objevil zajímavý článek.

link na článek, opravdu ho doporučuji přečíst (!!!)

https://slobodnyvyber.sk/europa-vraj-pojme-podla-predstav-aktivistov-38-miliardy-ludi/

AKTUALIZACE: Tento hoax šíří i české První zprávy: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/podle-eu-by-mohlo-zit-v-cesku-az-68-milionu-lidi-v-nemecku-274-milionu/?fbclid=IwAR3kBv_nWNduDwehtDmHXwzGl8dAegqSzkwhpuh7O54X3_A4fEiru1Ci5Vg

Okamžitě se v komentářích na facebooku objevily negativní názory typu, že kdo na nich bude pracovat, že zda tato chátrou byla důvod, za který naši otcové pokládali životy, že je třeba ty aktivisty pochytat a že by se ti lidé měli nasekat a poslat do Afriky ( ???)

Daná studie, z níž Svobodný výběr čerpal tuto informaci, opravdu existuje https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf   a samotný článek na dezinformačním webu ji uvádí jako zdroj, ale studie je o něčem úplně jiném.

O čem je návrh z roku 2010? Určitě ne o 3,8 miliardách uprchlíků.

Daná studie nabízí různé modely přerozdělování uprchlíků, modely analyzuje na situaci roku 2008 a na počtu přijatých azylantů. Jinak řečeno, do Evropy přišlo v roce 2008 241 tisíc uprchlíků (resp žádostí o azyl) a daná studie nabízí matematické modely, jak tyto lidi “spravedlivě” přesouvat mezi státy na základě tří parametrů a jejich vah:

  1. Podíl HDP na hlavu
  2. Podíl počtu obyvatel země, pokud by měla hustotu 1000 ob. / Km2 vůči celé EU (tj zohledňování rozlohy země)
  3. Podíl počtu obyvatel země vůči celé EU

To znamená, že studie kombinuje tyto tři parametry a vytváří modely, jak podle nich lépe přerozdělit daných 241 tisíc lidí.

Jenže dezinformační Svobodný výběr tvrdí, že studie vytváří modely pro přijetí dalších neuvěřitelných 3,8 miliardy uprchlíků a jako důkaz zveřejňuje tuto tabulku (z celé 143 stranové studie si dané konspirační médium vytrhlo z kontextu pouze jednu tabulku, kterou používá jako důkazní materiál !!! )

V tabulce se skutečně nachází číslo 3,8 miliardy (resp 3 833 794 735) a tabulka skutečně přepočítává počet obyvatel na základě hustoty 1000 ob. / Km2, avšak toto není konec celé studie! Je to jen jedna tabulka z desítek dalších, které vytvářejí zcela jiný celek. To, co totiž studia opravdu používá je až poslední sloupec (density distribution), tedy jaký podíl by na počtu obyvatel Evropy měla každá země, pokud by její hustota obyvatelstva byla 1000 ob. / Km2 (mínus skutečný počet obyvatel). Slovensko má podíl 1,1%, toto procento dostaneme jako 43 451 363 (což je jakože kapacita Slovenska) děleno 3 833 702 925 (což je jakože kapacita EU). Vše jen kvůli vyrovnání hustoty obyvatelstva.

Úkolem této metody je být “férovější” k zemím s vysokou hustotou obyvatelstva (aby se tam lidé ještě více netlačili) jako je Nizozemsko, Belgie, Malta, UK atd. (Je to sloupec Density). Na druhé straně tento přepočet postihuje např. Finsko, které i když má méně obyvatel než Slovensko, ale má velkou rozlohu (tedy malou hustotu obyvatelstva), tak na základě přepočtu hustoty by mohlo “přijmout” 8 násobně více imigrantů než Slovensko.

V dané tabulce č. 12 se tedy přepočítává podíl hustoty obyvatelstva země vůči celé EU, což je jeden ze tří, již dříve zmíněných parametrů, ale napíšu je ještě jednou

  1. (GDP per capita distribution) Podíl HDP na hlavu
  2. (Density distribution) Podíl počtu obyvatel země, pokud by měla hustotu 1000 ob. / Km2 vůči celé EU (tj zohledňování rozlohy země) pozn. uvádí se i metoda s hustotou 200 ob. na km2
  3. (Population distribution) Podíl počtu obyvatel země vůči celé EU

Tabulka podílů pak vypadá nějak takto:

Uvedeme si Slovensko jako příklad. Na základě tohoto přepočtu by mělo Slovensko za rok 2008 přijmout 2,6% imigrantů z počtu všech imigrantů celé EU na základě parametru HDP na hlavu nebo 1,1% imigrantů z počtu všech imigrantů v EU na základě rozlohy a hustoty obyvatelstva Slovenska, nebo 1 , 1% imigrantů z počtu všech imigrantů EU podle počtu obyvatel Slovenska.

To však není vše, daným třem podílem, tedy 2,6%, 1,1% a 1,1% jsou ve čtyřech modelech přiřazeny různé váhy, které mají dohromady 100%, např (40,40,20 nebo 60,30 , 10 atd) no a výsledný přerozdělen počet migrantů by byl následující:

Čili, pokud by se tato studie schválila, tak Slovensko by na jejích základech přijalo v roce 2008 cca 4 tisíc migrantů. V procentech by to byl nárůst z reálných 0,4% z roku 2008 na cca 1,7% (podle toho jaký model) takže v tomto rozdělení bychom si “pohoršily”.

Realita je ovšm taková, že toto i podobné “kvótové” přerozdělování bylo dávno shozené z bruselského stolu, takže celá 8 let stará studie absolutně ztratila význam .

Ne však pro dezinformační weby, které jsou schopny z 8 let staré studie, která má 143 stran a která dnes již ztratila význam, vytáhnout ještě i dnes jen jeden graf (!!!) a záměrně ho nesprávně interpretovat, aby v lidech ne, že vytvořili pocit strachu, ale aby byl pocit strachu nadále podporovali.

I díky těmto webem a článkem v nich se po Slovensku pohybují lidé, kteří vás budou mermomocí přesvědčovat, že “židé z EU sem chtějí navézt 3,8 miliard migrantů”.

Nemám absolutně nic proti tomu, když média informují např. o násilných trestných činů, které páchají imigranti, neboť ty činy se staly a to, které média o nich informují v jakém množství, je už na nich. (toto téma masmédií rozebírám v jiném mém článku na blogu)

Ale dělat z lidí blbce nepodařenými dezinformačními články? Tak to je už příliš.

O jednom hoax, který šířil Svobodný vysílač jsem nedávno psal . Zdá se, že nemají dost.