Dezinformační média šíří informaci o kauze, která prý otřásla Německem a Rakouskem. Konkrétně video začala šířit kampaň „Tradiční rodina“, informace dále šíří AC24 nebo Pravý prostor. Text je šířen i na sociální síti Facebook. Příspěvky jsou opatřeny videem.

Text hoaxu:
„Německem a Rakouskem otřásá skandál týkající se sexuálního a fyzického zneužívání dětí v mateřských školách. Nadace “Open Play” zde čelí těžkým obviněním z poskytování služeb pedofilům a následnému přístupu do mateřských škol, kde v rámci her mělo podle výpovědí dětí a jejich rodičů a psychologů docházet ke zneužívání. Německá veřejnoprávní televize ARD ve spolupráci s rakouskou veřejnoprávní ORF natočily společně reportáž, ve které odkryly praktiky odehrávájící se za zdmi mateřských škol. Česká televize, přestože stejná nadace působí i v českých školních zařízeních, nepřinesla jako veřejnoprávní médium jedinou zprávu.“

Například televize ORF skutečně 30. října 2019 přinesla reportáž o kontroverzních akcích v německých a rakouských školkách. Jak to ovšem s dezinformačními médii chodí, vše použila k útoku na Českou televizi a snaží se tvrdit, že Nadace Original Play (ani Open Play) působí i v České republice. Jakýkoliv důkaz samozřejmě nepředložila. Žádná Nadace Original Play v ČR nepůsobí, není registrována. Ani v registru spolků nikdo pod názvem Open play, ani v českém překladu Otevřená hra, nefiguruje, tedy neexistuje. Mezinárodní organizace “Original Play” má sice stránky i v češtině, ale jak je možné se přesvědčit, nepořádá zde žádné akce. V roce 2017 hru na tomto principu nabízel Institut pro podporu inovativního vzděláván. Zde však v žádném případě nedochází ke kontaktu s cizími lidmi bez pedagogického vzdělání.

Skutečný problém Original Play v Německu a Rakousku byl právě tento styk s veřejností (navíc za poplatek). Tedy lidmi bez jakéhokoliv vzdělání a praxe v sociálních službách. K ničemu takovému v ČR nedochází.

V lednu 2020 se začalo šířit varování před aktivitami Mgr. Martina Ledvinky z Healing Game. Není však prokázáno, že by tento člověk, jakkoliv narušoval mravní výchovu mládeže. Připomeňme, že je nutné dbát na dobré jméno a pověst každého občana a není dobré o něm šířit nepodložené pomluvy.

Vyjádření Ministerstva školství ČR:

V mateřských školách zapsaných v rejstříku škol musí garantovat kvalitu výuky podle Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, dodržování všech daných školských a hygienických předpisů včetně bezpečnosti dětí ředitelka MŠ. Ta musí také posoudit a vyhodnotit jakékoli případné nabídky vzdělávacích i volnočasových aktivit a hlavně jejich organizátorů, musí ze své kompetence vyhodnotit jejich vhodnost, tedy zda jsou nebo nejsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a zda svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání a zda jsou vhodné pro danou věkovou kategorii. Na kvalitu a dodržování všech uvedených předpisů a zásad dohlíží Česká školní inspekce, v případě jakýchkoli podnětů k prověření se proto lze obrátit právě na ČŠI. Co se týče níže uvedených tvrzení, Česká školní inspekce neobdržela doposud žádný konkrétní podnět k prověření a ani MŠMT nemá informace, že by uvedena nadace v českých mateřských školách působila,“ uvedla za Ministerstvo školství tisková mluvčí a pověřená vedoucí Oddělení komunikace s médii Mgr. Aneta Lednová.

Co se týká Německa a Rakouska, německé spolkové země už tuto hru už zakazují. Důvodem je právě podezření, že v rámci programu má široká veřejnost (tedy laici) možnost fyzického kontaktu s dětmi v mateřských školách. K tomu však v ČR nikdy nedocházelo.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.