O tom, jak Aeronet straší a spojuje dvě nesouvisející události, přestože mezi nimi není ani časová, ani místní shoda.

( Publikováno ve spolupráci s Hoax.cz ) ( Aktualizováno 27. 2. 2017 o vyjádření ministstra  zdravotnictví )

Na Aeronetu se objevila zpráva následujícího znění:

A v článku se dočteme:

“Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející zřejmě z podivné exploze ve francouzské jaderné elektrárně. Vlády mlčí, Francie se snaží bagatelizovat celý incident slovy o neškodnosti radionuklidů a my doporučujeme nakoupit okamžitě jódové tablety a dozimetry!
Redakce AE News se připojuje k výzvě, která nyní v posledních hodinách startuje na serverech německé a polské alternativy a vyzýváme občany ČR a Slovenska k přijetí následujících opatření uvedených níže v tomto článku. Dne 9. února tohoto roku došlo údajně ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville, podle tvrzení tamních úřadů, k explozi na tlakových výměnících sekundárního okruhu 1. reaktoru. Je důvod se domnívat, že k nehodě došlo už v lednu. Z celého incidentu nebylo pořízeno žádné video z bezpečnostní kamery, jenom jedno, které ukazuje obrovský mrak valící se páry, která uniká přímo dole u paty reaktorového sarkofágu.”

Jak už bývá dobrým zvykem u zpráv podobného druhu, vlády a média prý mlčí. Aeronet však pokračuje dál:

“Přiznání toho, že došlo k teroristickému úderu na francouzskou elektrárnu, by otřáslo francouzskou společností a mohlo by to ovlivnit výsledek voleb…. Podle indicií se však má za to, že útok (pokud opravdu proběhl) mohli provést jen zaměstnanci elektrárny. Mnozí z nich jsou muslimové. “

Aeronet dále v článku připomíná výbuch v Černobylu a píše, že “vlády v EU všechno zapřou, jako Sověti.” (Podobné zprávy se objevily i na jiných konspiračních webech, např. AC24 spekuluje o tajném jaderném testu v Antarktidě. To je samozřejmě nesmysl. V takovém případě by musely být nalezeny i jiné radionuklidy, které vznikají při štěpné reakci, jak se dočtete níže. )

A teď je čas si říct, jak že jak to bylo ve skutečnosti

Hned úvodem je třeba konstatovat, že Aeronet svým typickým způsobem míchá hrušky se švestkami, straší a s fakty nakládá více než kreativně. Pravda je totiž jinde.

1. Exploze

Ano, ve francouzské elektrárně Flamanville došlo 9. února 2017 k výbuchu. Ten se ale stal ve strojovně, jednalo se o nejadernou zónu elektrárny, jehož příčinou výbuchu byl požár, nikoli teroristický útok. Lehce zraněno bylo pět osob, k úniku radiace nedošlo. O tomto incidentu informoval například server iDnes.

Informace jsou ale samozřejmě dohledatelné i na zahraničních webech ( LeMonde, Guardian –  , a mnoho dalších )

Jak vidno, média nemlčí.

2. Radiace nad Evropou

ANO – Nad Evropou byly naměřeny zvýšené hodnoty radioaktivního jódu. Informoval o tom například web Aktualne.cz. Zde se dočteme: “Jako první naměřili zvýšenou hodnotu jódu 131 na stanici v norském Svanhovdu už v polovině ledna. Poté se částice šířily do finského Laponska, střední Evropy a dále na západ.”

Detailně se tématu věnoval Technet: “Měřicí stanice v některých evropských státech (Polsku, Španělsku, Německu, Francii, České republice, Norsku a Finsku) naměřily v ovzduší nepatrné množství radioaktivního izotopu jodu 131. Naměřená hodnota je mírně nad hranicí měřitelnosti těch necitlivějších detektorů (obvykle je množství jódu 131 v ovzduší neměřitelné) a v žádném případě nepředstavuje nebezpečí.”

První naměřený výskyt byl ohlášen v druhém lednovém týdnu v severonorském Svanhovdu ( nedaleko ruských hranic), během následujících dvou týdnů byly “byly nepatrně zvýšené hodnoty jodu 131 naměřeny v Polsku, Německu, Francii, Španělsku a také v České republice.

Z přiložené mapy IRSN měření vyplývá, že zdrojem radiace není Francie. Z časových a hodnotových údajů lze usuzovat, že zdroj je třeba spíše hledat východě.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se vyjádřil, že ohrožení zdraví lidí z radioaktivního jódu ve vzduchu je vyloučeno. V tiskové zprávě dále uvádí: “Měřené hodnoty se pohybují na hranici detekovatelnosti a rozhodně není důvod k jakýmkoliv obavám z možných důsledků pro zdraví lidí.

V rámci monitorování radionuklidů v atmosféře byla detektována stopová množství 131I v laboratoři SÚRO Praha. Dvě pozitivně detekované hodnoty jsou velmi nízké a mají spíše indikativní charakter. V první dekádě února se objevily informace, že i na jiných místech Evropy byly detekovány stopy 131I na úrovni maximálně jednotek µBq/m3.

Dá se tedy předpokládat, že nejspíše se jedná o atmosférický transport napříč Evropou. Zdroj aktivity však zatím nebyl identifikován. Takové situace nastaly již i v minulosti a jako zdroj byl např. identifikován únik radioaktivního jódu při výrobě radioizotopů. Spekulace o havárii jaderného reaktoru nebo výbuchu jaderné zbraně jsou nesmyslné, neboť v tom případě by musely být nalezeny i jiné radionuklidy, které vznikají při štěpné reakci.”

Dále pak “Státní úřad pro jadernou bezpečnost důrazně varuje před zbytečným nákupem a požívám jódových tablet! V této chvíli k tomu není žádný důvod a naopak to může vést ke zbytečné zátěži organismu nebo přímo poškození zdraví.”

Později se s uklidněním přidal i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík: „Vnímám, že mezi lidmi se šíří poplašné zprávy o nebezpečném množství radioaktivního materiálu, který unikl do ovzduší ve Francii a šíří se nad Evropou. Některé zdroje dokonce nabádají k nákupu dozimetrů a jodových tablet. Ujišťuji obyvatele České republiky, že jejich zdraví rozhodně není v této souvislosti nijak ohroženo a ani není na místě začít nadměrně užívat jodové přípravky. Jediné, co v této situaci může některým lidem poškodit zdraví, je totiž právě zbytečné a nadměrné užívání jódu.“

Shrnutí

První naměřené hodnoty byly zachyceny ještě před před požárem ve Francii. Tedy v lednu naměřené hodnoty, ale požár byl až v únoru. Radiační mrak, pohybující se nad Evropou v žádném případě není s to ohrozit zdraví.

Aeronet spojuje tyto dvě události, přestože mezi nimi není ani časová, ani místní shoda a proto hodnotíme tuto zprávu jako hoax. Konstatujeme, že jeho autoři buď neumí sebeméně pracovat s informacemi, nebo se dopouštějí zjevné lži.

Tato zpráva je tedy pěkným příkladem argumentačního klamu Společná příčina ( tvrzení, že dva jevy jsou ve vztahu příčina – následek, zatímco ve skutečnosti nesouvisejí ).

Další zdroje:

 


administrator

Tým manipulatori.cz