Nově se šířící hoax oznamuje zařazení psů a koček mezi takzvaná jatečná zvířata. 

Světem sociálních sítí letí nová překvapivá zpráva:

Dientsbier se zbláznil !!! To snad nemohl vymyslet zdravý člověk !

Za naprostého nezájmu novinářů, ochránců zvířat a dalších skupin občanů prošla toto pondělí Parlamentem České republiky novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících předpisů. Její součástí je i nové zařazení, pro naprostou většinu lidí, domácích mazlíčků – psů a koček mezi takzvaná jatečná zvířata.
Zákon, který nemá v Evropě obdoby, předložilo ke schválení Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s šéfem resortu Jiřím Dienstbierem ml. s odůvodněním, že díky této změně dojde pouze k legalizaci dlouhodobého stavu, kdy jsou tato zvířata stejně některými občany České republiky brána jako hospodářská.

„Určité skupiny obyvatel prostě nemají jinou možnost, jak doplnit organismu potřebné proteiny, bílkoviny a tuky, než že si prostě chytí na ulici nějakého toho pejska nebo kočičku. A my jim to nemůžeme mít za zlé, pro různé nízkopříjmové skupiny je to opravdu jediným řešením. I pro stát je schválení tohoto zákona výhodné v tom, že se na jednu stranu sníží objem dávek vyplácených v hmotné nouzi a na druhou stranu dojde ke snížení počtu volně pobíhajících psů a koček.”

Odstavec 2 § 21 novely zákona zní nyní takto: Jatečná zvířata pes a kočka, s výjimkou jedinců mladších 3 měsíců, mohou být poražena, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti (domácí porážka). Toto maso a orgány nepodléhají veterinárnímu vyšetření, nestanoví-li krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci jinak.

Odkud se tato zpráva vzala a je pravdivá?

  • První výskyt: 2016
  • Verdikt: Vyvráceno.
  •  Zdroj: Jde o zkopírovaný parodický článek z BURANI.CZ, který buď někdo z neznalosti nebo hlouposti okopíroval a začal rozesílat jako reálnou poplašnou zprávu.
  • Odůvodnění: Čl. 166/1999 Sb. ve zprávě zmíněný je skutečně číslem Zákona o veterinární péči. Odstavec 2 § 21 však ve skutečnosti zní jinak a o psech a kočkách v něm pochopitelně nenajdeme ani zmínku: “Jatečná zvířata s výjimkou skotu starššího 24 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců mohou být poražena v hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka). Toto maso a orgány podléhají veterinárnímu vyššetření, stanoví-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci.”
  • Protože v ČR neexistuje prováděcí vyhláška upravující postup při porážce psů, není možné psy porážet. Konzumace takového masa však trestná není, nedojde-li k týrání.

Screenshot původního článku:

Burani.cz Kočky a psi jako potravina Od letoška legálně

Stejný web podobné vtipy publikuje i dál. Příkladem může být varování organizace Lékaři bez hranic před konzumací městských psů, protože jejich maso způsobuje obezitu, padání vlasů a předčasné stárnutí.

Burani.cz Lékaři bez hranic důrazně varují nejezte městské psy


administrator

Tým manipulatori.cz