Dezinformační web Arfa vydal 17.5.2020 článek oživující již známé konspirační a dezinformační teorie o původu viru. Už v titulku autor odkazuje na dřívější tvrzení o koronaviru jakožto biologické zbrani. Své teze opírá o článek zveřejněný na Daily Mail a o dosud nevydanou odbornou studii, z jejíchž závěrů prý vyplývá, že prvním nositelem viru byl člověk, nikoliv zvířata z trhu ve Wu-chanu. V textu se rovněž objevují spekulace o vlivu USA na vznik viru a údajném “zametání stop” Čínou. Na rozdíl od článku na Daily Mail autor nezasazuje uvedené informace do souvislostí a jednotlivá tvrzení používá v odlišném kontextu a dopouští se rovněž nepřesností v překladu. Samotná tvrzení, která pak autor čerpá z odborné studie, jsou do značné míry překroucena. Studie, na kterou se odvolává, mimo jiné dosud neprošla recenzním řízením a na její výsledky bychom se tedy neměli prozatím spoléhat.

Článek na webu Arfa vychází ze zatím nevydané odborné studie a článku Daily Mail. Uváděné informace ovšem autor značně překrucuje a přidává další manipulativní a dezinformační tvrzení. Informace potvrzující umělý vznik viru jsou nepravdivé. Autoři studie netvrdí, že by virus byl vytvořen uměle ani cíleně. Stejně tak autoři odborné publikace neuvádí, že by virus měl být biologickou zbraní, jak píše autor článku na webu Arfa. Tato informace je pouze nepodloženou spekulací.

Ve studii, na kterou je odkazováno, se na straně 9 uvádí, že je potřeba zvážit, zda se virus adaptoval na člověka při jeho zkoumání v laboratoři. Avšak vzápětí na straně 12 autoři píší, že pro potvrzení ani vyvrácení této možnosti prozatím není dostatek důkazů. Ani informaci o tom, že prvním nositelem viru byl člověk, není možné považovat za pravdivou. Studie na straně 1 pouze tvrdí, že se virus nejspíše přenesl na wu-chanském tržišti z člověka na člověka a ne ze zvířete na člověka. Jak ale nakažený člověk, který virus přenášel na tržišti virus sám získal není známo.

Věta “Byli jsme šokováni zjištěním, že virus byl předběžně přizpůsoben přenosu člověka”, je jen nepřesná parafrází, navíc s chybou. Původní věta, taktéž na straně jedna, zní: “we were surprised to find that SARS-CoV-2 resembles SARS-CoV in the late phase of the 2003 epidemic after SARS-CoV had developed several advantageous adaptations for human transmission.” Vědci uvádějí, že byli překvapeni (nikoli šokováni), že současný virus SARS-CoV-2 byl už hned při svém objevení přizpůsoben k přesunu na člověka, narozdíl od podobného viru SARS-CoV z roku 2003, který tyto vlastnosti zíkal až po nějaké době. Ani tvrzení “Podle verze USA vznikl ve Wuhanské laboratoři”, není zcela přesné. Jedná se pouze o jeden z výroků Donalda Trumpa, pro který ale americký prezident neuvedl žádné zdroje.

Když autor článku uvádí, že “Čína odpověděla obviňováním amerických vojáků ze sportovní soutěže,” jedná se o neobratný překlad věty z článku Daily Mail: “China responding by blaming American soldiers at a sports contest.” Přesnější překlad zní: “Čína odpověděla obviněním amerických vojáků na sportovní soutěži.” Američtí vojáci tedy měli rozšířit virus během světových vojenských her, které se minulý rok konaly ve Wu-chanu. Jde o skutečné tvrzení představitelů Číny, jeho pravdivost ovšem byla vyvrácena.

Tvrzení, že výzkum netopýrů v laboratoři ve Wu-chanu financovaly USA, je částečně pravdivé. Spojené státy skutečně laboratoři přispívaly, ovšem ne výhradně. V textu je však tato informace uvedena v souvilosti s teorii úniku viru z wu-chanské laboratoře a cílem uvalit na USA podezření. Aby se podezření posilovalo, hned za ní následuje informace o vyšetřování hlavního virologa USA Anthony Fauciho, které měl nařídit Donald Trump. Nic takového se podle našich informací nestalo, naopak Kongres nařídil vyšetření reakce Bílého domu na koronavirus. Fauci měl v této věci před Kongresem svědčit, ale prezidentský úřad to zamítl. Více zde a zde.


Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19@dezinfoservis.cz

Kontakty na ověřovatele:

    • Adriana Černá – adriana.cerna@pinf.cz
    • Vojtěch Bruk – vojtech.bruk@gmail.com
    • Jaroslav Valuch – jaroslav.valuch@tol.org