A je to tu znovu. Sociální sítí Facebook se opět šíří lži ohledně údajné podpory migrantů ve vši až 25 000 Kč. Tentokrát s ním přišel Jiří Bezák. Jeho lživý status, který se snaží považovat za pravdu, má více jak 10 tisíc sdílení. V textu jsou i nepravdy ohledně výše důchodů.


Text hoaxu:
PRAVDA HLÁSÍ SVŮJ NÁVRAT!

OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY, VE STÁTĚ, KDE ❤️NAŠI SENIOŘI❤️ V DŮCHODOVÉM VĚKU DOSTÁVAJÍ MĚSÍČNĚ DŮCHOD VE VÝŠI 8-12 TISÍC KORUN ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI PRO STÁT A KDE PŘIVANDROVALÍ NELEGÁLNÍ MIGRANTI DOSTANOU AŽ 25 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ, ANIŽ BY PRO TENTO STÁT ODPRACOVALI 1 HODINU PRÁCE, JE NĚCO HODNĚ V NEPOŘÁDKU, NEMYSLÍTE???

(Konec citace)


Jak je to s podporou migrantů?

Dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu:

Žadateli o udělení mezinárodní ochrany hlášenému k pobytu v azylovém zařízení se poskytne ubytování, strava a základní hygienické prostředky, přičemž žadatel se podílí na úhradě, pokud má finanční prostředky převyšující hranici životního minima. Neposkytuje-li se v azylovém zařízení strava, poskytne se žadateli finanční příspěvek ve výši odpovídající částce životního minima – ta činí pro jednotlivce 3410 Kč. (Více informací o výši dávek ZDE)

Žadatel hradí za stravu poskytnutou v azylovém zařízení 112,- Kč na osobu za den a za ubytování poskytnuté v azylovém zařízení 130,- Kč na osobu za den.

Žadateli se poskytuje kapesné ve výši 30,- Kč na kalendářní den dle Vyhlášky č. 376/2005 Sb. Kapesné se poskytuje pouze za dobu přítomnosti žadatele v azylovém zařízení.

Žadatel hlášený k pobytu mimo pobytové středisko si hradí náklady spojené s pobytem na území z vlastních prostředků, s výjimkou zdravotních služeb. Žadateli hlášenému k pobytu mimo pobytové středisko lze s ohledem na prokázané majetkové a finanční poměry jeho nebo jeho rodiny poskytnout na jeho žádost finanční příspěvek do výše maximálně 1,6násobku částky životního minima (dle § 43 zákona č. 325/1999 Sb). Životní minimum je pro jednotlivce v současné době 3 410 Kč.

Azylanti mají stejná práva jako občané ČR – tedy možnost žádat o dávky státní sociální podpory či o dávky pomoci v hmotné nouzi.

Jak je to s důchody?

Průměrný důchod byl v červnu 2019 13 408 Kč. Tvrdit, že naši senioři dostávají 8-12 tisíc korun je při nejmenší manipulace. Jak ukazuje tabulka, nejčastěji Česká správa sociálního zabezpečení už v roce 2018 vyplácela důchody ve výši 13 000 – 13 499 Kč. Zhruba 190 000 penzistů si musí vystačit s důchodem nižším než 10 000 korun. Zhruba 60 000 důchodců dokonce pobírá penzi, která nedosahuje ani výše 8000 korun. Počet seniorů žijících pod hranicí příjmové chudoby se od roku 2010 do roku 2017 zvýšil ze sedmi na 11 procent. Souvisí to však s tím, že poslední léta prudce roste průměrný plat. V příjmové chudobě se člověk totiž ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Informace o tom, že důchodci „žijí v globálu“ na hranici chudoby je jednoduše nepravdivá.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.