Pravicový sociolog, jak sám sebe nazývá, Petr Hampl zveřejnil na svém FB profilu krátké video ze své besedy v Břeclavi. Tvrdí v něm, že v Evropských zemích může být už během jedné nebo dvou generací muslimská většina a to přesto, že v současnosti je muslimů v zemi třeba jen 5 až 10 procent. Uvádí jako příklady Německo, Švédsko, Francii a Nizozemí.

Každý desátý až dvacátý. Je to hodně nebo málo?

Je důvod znepokojovat se, pokud muslimové tvoří pouze 5 – 10% populace?

Zveřejnil(a) Petr Hampl dne Středa 2. ledna 2019

Je reálné, že během jediné generace může počet muslimů narůst více než čtyřnásobně, nebo dokonce osminásobně?

Ne, je to samozřejmě lež.
Z komplexní studie výzkumného projektu PEW Research o islámu v EU máme přehled, jaké poměry muslimů mezi obyvateli Evropy byly během roku 2016.
V Německu 6,1%, ve Švédsku 8,1%, ve Francii 8,8% a v Nizozemí 7,1%.

Tady vidíme první Hamplův faul. V žádné z těchto zemí se muslimská populace nedostává přes 9%, natož tak aby se blížila k deseti procentům.

Stáří obyvatel
Hampl zmiňuje, že muslimové mají oproti Evropanům mladší obyvatele a ‘nikdo mezi důchodci, velice málo mezi padesátníky a velice hodně mezi mladými lidmi a hodně mezi dětmi’. Statistika však říká, že v roce 2010 bylo mezi muslimy v EU 11% lidí starších 60ti let.

Co se týče dětí pod 15 let věku, je tu rozdíl ve prospěch dětí muslimů, ale v podobě pouhých sedmi procent. Že jsou stoupenci islámu v EU všeobecně mladší než Evropané dokládá medián věku, který byl v roce 2015 33 let pro muslimy a 42 let pro Evropany.

Porodnost
Dál Hampl uvádí příklad, že pokud má jedna skupina dvojnásobnou porodnost, tak dříve či později se stane majoritou. To je sice pravda, ale sám autor asi neví, že muslimové v EU nemají dvojnásobnou porodnost oproti domácím Evropanům.

V zemích, kam přišlo mnoho muslimů během nedávné migrační krize bude podle odhadů porodnost muslimů v blízké budoucnosti vyšší, ale opět nebude dvojnásobná, sice ve Finsku se tomu bude blížit.

Jiná studie zjišťuje, že vyšší porodnost je spojena s imigrací a nikoli s náboženstvím. Muslimky, které jsou potomky imigrantů ze 60. let 20. století mají podobnou porodnost jako ženy, které islám nevyznávají. Naopak všichni imigranti včetně muslimů, kteří se usadili v EU mají výrazně vyšší porodnost oproti Evropanům. Počet narozených dětí však významně klesá s každou následující generací. Tento pohled dokumentuje i analýza, která zkoumá pokles porodnosti mezi generacemi tureckých komunit v Německu. Samotní imigranti mají porodnost blízkou se zemí původu, tedy mnohem vyšší než Evropané. Ve druhé generaci porodnost klesá a třetí generace už má srovnatelný počet dětí jako původní obyvatelé Evropy.

Konvertité
Poslední kontrola se týká tvrzení, že islám jen získává stoupence a neopouští jej nikdo kvůli hrozbě smrti. To opět není pravda. Islám naopak v letech 2010 – 2016 v Evropě ztratil o 160.000 věřících více, než kolik jich získal konvertováním.

Jak to tedy s prognózou muslimské většiny během pouhých dvou generací?
Studie na toto téma používá tři scénáře podle podle míry imigrace. Vzhledem k vyšší porodnosti a vyššímu počtu muslimů v produktivním věku bude jejich populace růst i s nulovou imigrací. V roce 2050 by ale bylo muslimů jen 7,4%. V případě vysoké imigrace, která by odpovídala pokračování migrační krize z let 2015-2016, by se v roce 2050 dostala muslimská populace v Evropě na 14%. To by však vyžadovalo asi milion nových imigrantů, převážně muslimů, každý rok. Migrační krize je však dávno za námi a počet příchozích poklesl v létě 2017 o 68% a v létě 2018 dokonce o 95% oproti roku 2015.

Pokud se zaměříme na jednotlivé země v případě vysoké imigrace do EU bude v roce 2050 muslimská populace mnohem vyšší než dnes. Upozorňuji, že by to znamenalo milion převážně muslimských imigrantů každý rok jako během migrační krize. Analýza odhaduje, že by potom nejvíce muslimů bylo ve Švédsku 30%. Podobně v Německu 20%, ve Francii 18% a v Nizozemí 15%. Pro jistotu zmíním Rakousko, kde by ve výše popsaném případě bylo asi 20% muslimů. Muslimské většině se žádná země ani neblíží, ostatní země EU by měly podíl muslimů pod 20%.

Prolomení hradeb lží a manipulací
Petr Hampl ve všech vyvrácených případech mluví o reáliích světa islámských diktatur, kde je situace zcela rozdílná. Mnohem vyšší porodnost, dramaticky více muslimů v produktivním věku, hrozba smrti v případě přestoupení k jinému náboženství než k islámu. Můžeme tedy s jistotou říci, že jeho rádoby alarmující prohlášení o muslimské většině v Evropských zemích během několika generací jsou lež.


wpseo_editor