Tomio Okamura na svém Facebooku opět lhal. V úvodu svého příspěvku, ve kterém se urážlivě vyjadřuje k vedení městské části Prahy 6, napsal: „Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP09) nazval včera lidi, kteří si připomínají památku osvobození Československa od nacismu, kreaturami a idioty. Nedávno je zase označil jako spodinu.“ Ve skutečnosti takto výroky nezazněly a takovouto interpretaci lze považovat jednoznačně za lež.

A jak tedy skutečně výrok o idiotech zazněl? Redaktor Idnes.cz Roman Šafhauser se v rozhovoru ptal na zahájení trestního stíhání několika zastupitelů ze strany Ruské federace. Odpověď Ondřeje Koláře zněla: „Kroky Ruské federace, včetně zahájení trestního stíhání, jsou jen divadlem pro domácí publikum a těch několik užitečných idiotů, kteří Rusku toto divadlo pomáhají rozehrávat i u nás doma, jako jsou pan Filip (předseda KSČM Vojtěch Filip, pozn. red.), pan Okamura (šéf SPD Tomio Okamura, pozn. red.) a podobné kreatury. Rusko si může stíhat koho chce, jejich zákony nemají působnost v České republice. Socha není a nikdy nebyla majetkem Ruska, Rusové k ní nemají jakékoliv právo a nemohou si diktovat, co jaká obec kdekoliv na světě bude dělat se svým majetkem. Sejmutí sochy bylo zcela v souladu s českým právním řádem, ruský právní řád nelze aplikovat.“ Ondřej Kolář se tedy jednoznačně nevyjadřoval na adresu lidí, kteří si připomínají památku osvobození Československa od nacismu.

I výrok o spodině zazněl jinak. V pátek 3. dubna v pořadu Události, komentáře starosta Kolář přiznal, že radnice skutečně využila (nikoliv zneužila) nouzový stav, aby se neodehrál na rozhraní Dejvic a Bubenče podobný „humbuk“, jako když Praha 6 nechala loni na podzim Koněvovu sochu zakrýt. Kolář ve vysílání České televize prohlásil, že tehdy „tam probíhaly demonstrace takových prapodivných lidí z pravicové a levicové spodiny“. Ondřej Kolář se tak jednoznačně vyjádřil k akcím nejrůznějších extremistů, nikoliv k pietním akcím památníku či k obecně k pietním akcím připomínajícím osvobození od nacismu. ¨

Okamura se dopouští i dalších lží a urážek. V příspěvku například pokládá řečnickou otázku, zda „místo aby se začal chovat slušně (myšleno Ondřej Kolář), tak mu ještě přidělí ministr Hamáček (ČSSD) drahou státní ochranku?“ I to je lež. Ochranku nepřiděluje ministr vnitra. „Krátkodobou ochranu lze poskytnout kterékoliv osobě, které hrozí závažné riziko. V případě bezprostředně hrozícího útoku poskytne kterýkoliv policista ohrožené osobě fyzickou ochranu do doby, než budou přijata další opatření. O samotné krátkodobé ochraně rozhoduje ředitel krajského ředitelství Policie ČR na základě návrhu svého odborného aparátu – služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství PČR. Při rozhodování o poskytnutí ochrany se vždy posuzuje, zda nelze existující riziko eliminovat použitím běžné policejní činnosti nebo zda je nutné použít specializovaný institut krátkodobé ochrany. V odůvodněných případech lze krátkodobou ochranu poskytnout i osobám blízkým osobě, které závažné riziko hrozí. (…) Krátkodobá ochrana se poskytuje po dobu nezbytně nutnou, po kterou hrozí závažné riziko, nejdéle po dobu dvou měsíců. Po uplynutí této doby však může ředitel krajského ředitelství Policie ČR i opakovaně rozhodnout o prodloužení lhůty. (…) Posouzení důvodů pro poskytování krátkodobé ochrany provádí specialisté služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství PČR,“ stojí na stránkách Policie ČR.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.