V souvislosti s diskuzemi o zrovnoprávnění svazků dvou osob stejného pohlaví je často jako falešný argument předkládán názor, že po zrovnoprávnění svazků dvou osob stejného pohlaví mohou následovat například bigamní svazky nebo svazky pedofilní. Ostatně, falešné je celé přesvědčení, že LGBT lidé jsou náchylnější pedofilii, než heterosexuálové. Jako „důkaz“ toho, že se postupuje „salámovou metodou“ je představován například názor studentky na konferenci TEDx. Konzervativní weby a rovněž dezinformační weby to představují, jako „nový trend“. Například web Slobodnývýběr.sk článku dal titulek „Nový trend: Pedofilie je normální sexuální orientace, která má právo na respekt okolí.“ Dezinformační web navíc tvrdí, že „během diskuse TEDx Mirjam Heine z univerzity ve Würzburgu tvrdila, že pedofilie je přirozená sexuální orientace, stejně jako heterosexualita.“

Dne 5. května 2018 se v prostorách Univerzity ve Würzburgu (Německo) uskutečnila konference TEDx s tématem „Future Societys“ [sic]. Na ní promluvila i Mirjam Heine, studentku medicíny, která představila kontroverzní prezentaci na téma „Proč se naše vnímání pedofilie musí změnit.“ Jádrem a nejznámějším výstupem TEDu jsou tzv. TED Talks, záznamy z vystoupení, ke kterým jsou zváni hosté z různorodých oblastí vědy, techniky, umění, designu, politiky, vzdělání, kultury, byznysu, ale i občanští aktivisté a lidé, jejichž životní příběh může ostatní inspirovat. V tomto případě se jednalo o přednášku jedné studentky.

Hoaxem je, že by se jednalo o nějaký „nový trend“ nebo snad všeobecně uznávaný názor. I tvrzení, že je Mirjam Heine z univerzity ve Würzburgu je přinejmenším zavádějící. Jedná se pouze o studentku, která přišla říci svůj postřeh spíše jako aktivistka. Organizace TED záznam přednášky smazala. Podle vyjádření se nejedná ani o názor organizátorů konference.

Mimochodem. V rámci její přednášky zaznělo i toto. „Dovolte mi, abych se jasně vyjádřila. Zneužití dětí je bez pochyb pochybení. Ale pedofil, který nezneužívá děti, neudělal nic špatného. Chci rychle shrnout svou pozici. Podle současného výzkumu je pedofilie neměnnou sexuální orientací, jako například heterosexualita. Nikdo si nezvolí být pedofilem. Nikdo nemůže přestat jím být. Rozdíl mezi pedofilií a jinými sexuálními orientacemi spočívá v tom, že život v této sexuální orientaci končí katastrofou.“

Pedofilie není definována Americkou psychiatrickou asociací (APA) jako sexuální orientace. V nejaktuálnější revizi diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM 5) je klasifikována jako porucha. Mezinárodní klasifikace nemocí pod označením F65.4 definuje pedofilii jako sexuální preferenci dětí, obvykle prepubertálního nebo časného pubertálního věku, chlapců, dívek nebo obou pohlaví.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.