Hnutí Odchod, a další aktivisté, šíří na sociální síti Facebook další hoax. Jde o to, že po vládních prázdninách mají ministři projednat nový zákon zahrnující změny v českých občanských průkazech. Mají do nich přibýt biometrické údaje, jak je známe z pasů. Kromě fotografie by měl průkaz obsahovat nově dva otisky prstů a bezkontaktní čip s anténou. Chybět naopak bude rodné číslo.

Mladí aktivisté z Hnutí Odchod (hlavní postavou je Matěj Gregor) si však informaci o čipu s anténou vyložili po svém. A šíří hoax, který má přibližně 2 000 sdílení. Čip samozřejmě nebude sledovací. Ostatně, RFID čip již dnes obsahují cestovní pasy. Jde o čipy RFID, které známe z platebních karet při bezkontaktním placení. Účelem je zrychlení komunikace se státní správou. Příkladem může být například silniční kontrola. Zatímco dosud policisté u průkazů bez čipu ručně zadávali osobní údaje do evidence (nebo byly údaje diktovány vysílačkou operátorům), nyní bude stačit přiložit občanský průkaz ke čtecímu zařízení a policistům se zobrazí veškeré potřebné informace z registrů. Silniční kontrolu to tedy může urychlit.

Jedno je jisté. Čip v občanských průkazech rozhodně není sledovací. Aktivuje se jen tehdy, pokud ho přiložíte k nabitému čtecímu zařízení. RFID čipy jsou k dispozici v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis. Vysílač (snímač, čtečka) periodicky vysílá do okolí elektromagnetické pulsy. Pokud se v blízkosti objeví pasivní RFID čip, využije přijímanou energii k nabití svého napájecího kondenzátoru a odešle odpověď. Sám čip tedy nemá žádný zdroj napájení. A tedy nemůže ani sám o sobě vysílat. Vzorem jsou švédské občanské průkazy. Ty obsahují pasivní RFID čipy už zhruba od roku 2007. Kdo smí načítat údaje z těchto čipů, upravuje zákon. V ČR se jedná pouze o úřady a státní instituce jako je například policie.

„Z nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2019/1157 ze dne 20. června 2019 vyplývá, že součástí občanských průkazů, které umožní využívat právo volného pohybu občanům EU, bude paměťové medium, na němž budou uchovány biometrické identifikátory (zobrazení obličeje a dva otisky prstů).  Na přední straně občanského průkazu dále přibude dvoupísmenný kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího členského státu, který bude vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. Nově vydávané občanské průkazy budou vycházet ze specifikací a minimálních bezpečnostních norem stanovených v dokumentu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) 9303 a současně budou splňovat požadavky stanovené v písmenech c), d), f) a g) přílohy nařízení (ES) č. 1030/2002, ve znění nařízení (EU) 2017/1954. Komise současně předpokládá k zajištění dalších bezpečnostních prvků dokladů totožnosti proti padělání, napodobování a pozměňování vydat prováděcí akt, kterým se bude Česká republika stejně jako ostatní členské země Evropské unie při vydávání dokladů totožnosti řídit.

Bude se jednat o obdobný bezkontaktní čip RFID, který je v současné době využíván na cestovních pasech se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. V žádném případě nebude sloužit ke sledování občana, ale naopak má zajistit větší bezpečnost dokladu a sloužit má především při překračování státních hranic, případně je možné využít samoodbavovací pracoviště. Údaje z bezkontaktního čipu budou moci načítat pouze vybrané subjekty, obdobně jako je tomu na úseku cestovních dokladů (např. obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Policie ČR),” napsal nám Jiří Korbel z tiskového odboru Ministerstva vnitra ČR.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.