10. prosince zveřejnil server vylectese.cz článek se senzačním titulkem, že samotná NASA (americký národní úřad pro letectví a vesmír) si uvědomuje, že změny klimatu nemusí způsobovat člověk, ale oběžná dráha Země kolem Slunce. Článek byl publikován i weby AC24 nebo jindřichohradeckou KSČM. Současné změny klimatu jsou podle drtivé většiny vědců, kteří klima zkoumají, následek lidské činnosti (hlavně emisí oxidu uhličitého). Stejně tak je teorie globálního oteplování odmítána skeptiky, kteří nepřičítají lidem takový vliv a poukazují například na sluneční aktivitu, přirozené procesy a nebo kosmické záření. Vědecké studie však tyto alternativní teorie nepodpořily jako příčinu pro změny klimatu, kterým nyní lidstvo čelí. Má tedy NASA nějaké zásadní informace, které vědecký konsensus zpochybňují?

Server vylectese.cz píše ‘Abychom byli přesní, bylo to v roce 1958, kdy NASA poprvé zpozorovala změny v oběžné dráze Země kolem Slunce a změny sklonu zemské osy. Obě tato pozorování jsou zodpovědná za to, co dnešní klimatologové nazývají „oteplováním“ (nebo v závislosti na jejich agendě „změnou klimatu“ – jelikož někde dochází také k ochlazování).’
NASA a vědci mimo ni skutečně zjistili anomálie v oběžné dráze Země kolem Slunce a změnu náklonu zemské osy. Tyto periodické jevy se nazývají Milankovičovy cykly a jejich hlavní problém je pro klimaskeptiky v tom, že se projevují v horizontu desetitisíců let. Nikoli několika málo staletí, jak se děje právě nyní na naší planetě.

‘Jinak řečeno, planetu žádným způsobem ani formou nepřehřívají ani neochlazují lidé tím, že jezdí v SUV (sportovní užitková vozidla) nebo jedí hovězí.’ Planetu samozřejmě ‘otepluje’ každý z nás v běžném životě, protože cestujeme, svítíme, žijeme ve vyspělém státě. Proč se ve vztahu ke klimatickým změnám zmiňuje dobytek je protože krávy produkují metan, což je další skleníkový plyn.

‘NASA to však dosud neuvedla na správnou míru a rozhodla se raději sedět tiše v pozadí a nečinně přihlížet tomu, jak se pseudo-liberálové a eko-alarmisté vzrušují nad světem, který kvůli nadměrnému množství dobytka či plastových brček do 12 let zřejmě skončí.’
NASA a prestižní americké univerzity jsou hlavní silou amerického výzkumu a není pravda, že sedí tiše v pozadí a snaží se zatajovat nějaký výzkum. Brčka nemají ke klimatickým změnám žádný vztah, podílejí se na znečišťování planety jako jiné jednorázové plasty a odpadky všeobecně.

‘V roce 2000 NASA na své webové stránce Earth Observatory zveřejnila informace o teorii Milankovičových cyklů, prozrazujíc, že planeta se ve skutečnosti mění kvůli vnějším faktorům, které s lidskou činností absolutně nesouvisí.
Tato informace se však ani po 19 letech nedostala k mainstreamu, což je důvod, proč nyní nepříčetný, klimatem posedlí „progresivisti“ začali tvrdit, že nám ve skutečnosti zbývá pouze 18 měsíců, než planeta zahyne kvůli nadměrnému množství oxidu uhličitého (CO2).’
Je evidentní, že autor článku na serveru vylectese.cz zná pojem Milankovičových cyklů. Bohužel však nenavštívil ani wikipedii, aby se informoval, jak tyto cykly fungují. Vytváří místo toho konspirační teorii o zatajování a ignorování médii. Jak je popsáno výše, tyto cykly se projevují v rámci desetitisíců let.

Následuje odstavec kde jsou vysvětleny Milankovičovy cykly. Je v něm také zmiňován Hal Turner, který je tvůrce falešných zpráv, konspirační teoretik, krajně pravicový popírač holokaustu a zastánce nadvlády bílé rasy. Čtenářům je doporučeno sledovat konspirační server Climate Science News.

V předposledním odstavci si server vylectese.cz podřízne větev na které při vytváření konspirací sedí a použije citaci Národní rady pro výzkum ‘…orbitální odchylky zůstávají nejdůkladněji prozkoumaným mechanismem klimatických změn v časových rozpětích desítek tisíc let a zatím nejjasnějším případem přímého vlivu měnícího se slunečního záření na dolní atmosféru Země.‘ Pokud se nějaký proces odehrává v horizontu desítek tisíc let, není možné jím vysvětlovat jevy, které probíhají asi 200 let. Současné změny klimatu jsou rychlejší než aby bylo možné je vysvětlit cykly vědce Milankoviče.

Na závěr si přečteme prohlášení pana Turnera, který vědce obviňuje z konspirací, mluví o spiknutí elit a o kontrole lidské společnosti. Zdrojem pro článek vylectese.cz je konspirační a pseudovědecký server NewsTarget.com. Nepřekvapí ani převzetí celého článku dezinformačním serverem tadesco.cz. Zprávy o tom, že NASA údajně přijala Milankovičovy cykly za příčinu změn klimatu se objevila v srpnu 2019. Specializovaný server Snopes takovou interpretaci označil za lež. Server vylectese.cz také zveřejňuje hoaxy a falešné zprávy třeba o bezdrátových sítích (prý jsou stejně škodlivé jako kouření), o spiknutí lékařů, o škodlivých lécích a nebo o ezoterice.