Dezinformační web Aeronet přišel s další konspirací. Týká se údajně podezřelých kobercových přeletů nad různými lokalitami. „Skeny totiž zachycují záhadné letové trasy celé řady soukromých jedno a dvoumotorových letadel, které nevypadají jako cestovní trasa z bodu A do bodu B, nevypadají ani jako vyhlídková trasa pro turisty a vzhledem k civilním typům strojů nemůže jít ani o ortofotografické přelety zaměstnanců geodézie, kteří fotografují z letadla povrch a terén pro mapové účely. Jedná se totiž o soukromé Cessny, Beechcrafty, Pipery a další soukromé stroje pro řádově jednotky osob,“ konspiruje Aeronet.

Bohužel se musíme ohradit i proti špatné práci webu Forum 24, který tvrdí, že „autor článku, známý „VK“, dokládá svá tvrzení screenshoty z aplikace Flightradar24, kde je evidentně ručně dokresleno něco, co má znázorňovat trasy těchto nově objevených letadel.“ To není pravda, protože tyto „podivné lety“ skutečně existují a nikdo nikam nic nedokresloval. Nesmysl však samozřejmě je, že by se mělo jednat o něco podezřelého.

Ukážeme to na příkladu letu nad Českou republiku, kterou Aeronet zveřejňuje jako první příklad. Jedná se o skutečný let z 11. dubna 2020. Proč tedy letadlo takto „kličkovalo“ nad Karlovarskem? Je to úplně jednoduché. Letadlo OK-VOM patří společnosti GEOREAL. Stačí se podívat na stránky společnosti a zjistíme, že jednou z hlavních činností společnosti je letecké snímkování, kterou provádí přesně těmito letadly Cessna. Letecké snímkování se provádí pro různé společnosti, protože poskytuje podrobná, přesná a aktuální data pro další rozhodovací a plánovací činnosti. Letecké snímky rovněž využívají například společnosti nabízející online mapy.

“Jako zástupce společnosti GEOREAL si dovolím vše uvést na pravou míru. Práce se týkají leteckého měřického snímkování dané oblasti, které je prováděno za účelem pořízení podrobných dat (leteckých snímků). Tato data budou následně využívána např. pro tvorbu ortofotomap, které jsou používány pro plánovací a rozhodovací činnosti obcí, měst ale i dalších subjektů. Data je optimální pořizovat právě v mimovegetačním období, kdy je zajištěna jejich maximální výtěžnost, tj. nad leteckými snímky je možné vyhodnocovat různé typy objektů, které obce a města potřebují,” napsal Karel Vondráček.

“V článku je uvedeno v soulad několik nesouvisejících informací a spekulací. V první řadě autor nepíše pravdu, když uvádí, že se leteckým snímkováním v ČR zabývá jen jeden subjekt. V přehledu veřejných subjektů (https://www.hlidacstatu.cz/) je možné nalézt celou řadu firem, které v České republice letecké snímkování dodávají. Dále pak let letadla G-HMGB se po prozkoumání letových záznamů ukázal být jen rutinní operací britské pobřežní stráže nad kanálem La Manche. V případě přistání u letiště RAF Brize North (BZZ) autor rozvíjí konspiraci o vypnutém lokátoru. Díky porovnání zaznamenaných leteckých tras můžeme konstatovat, že se jedná o standardní přistání na BZZ na dráhu 08. Ani chybějící údaj o počátečním a cílovém letišti není důvodem ke spekulacím. Po prozkoumání dostupných záznamů o letech letadla  G-HMGB se ukázalo, že se jedná o naprosto běžnou praxi. Co se týká zpochybňované noční viditelnosti, letadlo je vybaveno radarem Osprey 30 od firmy Leonardo s dosahem 200 námořních mil, který je schopen detekovat topící se osobu z výšky cca 8 km na vzdálenost cca 16 km i ve tmě. Poslední informace, kterou vyvracíme, je aktivita malých letadel při požárech u lesa u Černobylu. Můžeme jen konstatovat, že zde není žádná souvislost. Konspirace o “chemtreails” byly vyvráceny již mnohokrát, proto se tomu zde již nebudeme věnovat,” doplňuje projekt Covid19.cz. Záhada vyřešena.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.