Aktivista a zaměstnanec Beatrix von Storchové z AfD Zdeněk Chytra na svém Facebook šíří další hoax ohledně tzv. Istanbulské úmluvy. Tvrdí, že se na „pedofily se bude vztahovat ochrana v rámci Istanbulské úmluvy.“ Samozřejmě je to nesmysl.

Nesmysl už je to z jednoduchého důvodu. „Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ známou také jako Istanbulská úmluva ratifikovalo 33 států (Albánie, Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Itálie, Řecko, Island, Luxembursko, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Makedonie, Turecko) a dalších 12 států, včetně Česka, ji zatím jen podepsalo. V řadě těchto zemí hrozí za pedofilii velmi vysoké tresty. Například Makedonie zavedla kastrace určené pro pedofily.

Chytra ve svém statusu píše o jaké si zprávě organizace Česká ženská lobby, která mluví o nutnosti „fakticky a bez předsudků informovat o pedofilní sexuální orientaci, jasně oddělit sexuální orientaci od sexuálního zneužívání a obtěžování dětí a dospívajících.“ Zpráva samozřejmě nijak nesouvisí s Istanbulskou úmluvou. V čem Istanbulská úmluva je unikátní je, že přichází i s novými pojmy, které se přijetím země zavazují začlenit do svého práva. Jedná se například o vynucený sňatek, mrzačení ženského genitálu, násilný potrat a násilná sterilizace. I tak se jedná jen a pouze o úmluvu, ve které se státy zavazují, že tyto paragrafy do právního řádu zařadí. Úmluva nemůže signatáře nijak k dodržování dohody donutit a nezavádí tyto paragrafy jen jejím podepsáním.

 „Istanbulská úmluva se svým jazykem ani myšlenkovými východisky nijak nevymyká z dlouhé řady všemožných mezinárodních smluv, zpráv a strategií, které obvykle v klidu a míru přijala i naše země. Vím to naprosto bezpečně a velmi důvěrně: mnoho let se věnuji odbornému překladu a stovky stran takovýchto dokumentů jsem slovo od slova překládal, dohledával si k nim informace, ověřoval terminologii.

Istanbulská úmluva není zbytečná. Kriminální činy, o kterých se v ní píše, sice už u nás trestné jsou, ale v prevenci a ochraně obětí stále máme jisté mezery. Ratifikací úmluvy se zavážeme k jejich odstraňování a zajistíme, že Česko bude i nadále zemí, která bere problém násilí na ženách a domácího násilí vážně. A také se jasně přihlásíme k mezinárodnímu společenství států ctících důstojnost a práva všech lidí bez rozdílu, tedy hodnoty vzešlé z křesťanství. 

Istanbulská úmluva nešíří žádné nepřátelství mezi muži a ženami – jednoduše proto, že o vztazích žen a mužů na obecné rovině vůbec nepojednává. Zabývá se výhradně násilím vůči ženám a domácím násilím, tedy určitými přesně vymezenými podobami patologického a kriminálního chování. Podobně, dejme tomu, Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (2007) rozhodně nešíří nepřátelství mezi dětmi a rodiči,“ píše proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Daniel Soukup pro křesťanský magazín Christnet.

Jak nám můžete pomoci, se dozvíte zde.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.