Prostřednictvím řetězových emailů se ve schránkách mnoha uživatelů začala objevovat zpráva informující o novém léku na nemoci Covid-19, má jím být jedlá soda. Ta patří k oblíbeným metodám “alternativní” medicíny a má řešit prakticky jakékoliv zdravotní problémy. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by jedlá soda měla léčebné účinky a skutečně léčila například onkologická onemocnění. Objev o “léčbě” covid-19 pomocí přísady kypřících prášků do pečiva měl údajně přinést ruský vědec Gennadij Vasiljevič Judin a do češtiny byly informace přeloženy paní Libuší Bělousovou. V e-mailu je léčba mylně popisována jako vědecká metoda inhalace roztoku jedlé sody a teplé vody, a to po dobu 15 minut. Za uvedenou dobu by podle vědce měla jedlá soda rozpustit lipidové obaly virů a deaktivovat ty z nich, které ještě nestihly proniknout do buněk. Autor v textu kombinuje hned několik možných působení inhalace. Nejdříve píše o “ničení lipidových obalů viru” a jeho inaktivaci při vysokých teplotách. Následně ovšem mluví o prevenci nákazy inhalací, aniž by přitom jasné, jak přesně inhalace posílí sliznici proti proniknutí viru. Na jiném místě inhalaci ale představuje jako způsob léčby již propuknuté nemoci. Autor popisuje, že metodu sám úspěšně aplikoval v noci z 16. na 17. března tohoto roku a uspíšil tak působení koronaviru ve svém těle. Za dva dny byl prý zdráv. Své poznatky autor opírá o svou osobní zkušenost a zkušenost své neteře. Takový příklad ovšem nelze klasifikovat jako vědeckou metodu, jak v textu uvádí a samotná pozitivní osobní zkušenost není spolehlivým důkazem účinnosti. Hoax je k dohledání je ale také například zde a zde.

Vyhledat jakékoli informace o údajném ruském vědci jménem Gennadij Vasiljevič Judinov, který má být autorem zprávy, se nám nepodařilo. Ačkoli nás podobnost jména zavedla zavedla ke dvěma osobám, ani jeden z nich není ruským vědcem. Prvním je herec Gennadij Judinov, druhým vydavatel a zakladateli ruské sekce Knihovny Kongresu s muzeem v Krasnojarsku, Gennady Vasilievich Yudin. Druhý jmenovaný je ovšem již více než sto let po smrti.

Autor uvádí, že je diplomovaným vědcem, který vypracoval “Způsob prevence a léčení koronavirové nemoci v raném stádiu zničením viru v nosohltanu působením vysokých teplot,” a dodává, že hned poté sepsal “formuli objevu.” Vědecký základ způsobu, na který se odvolává, ovšem nijak dále nepopisuje a není proto možné ho jakkoli vyvracet. Odvolává se také na využití zdrojů z internetu, neuvádí ovšem jakých. Zavádějící je také autorovo tvrzení, že při teplotě 60 stupňů zahyne virus během deseti minut. Podle WHO je tisíc jednotek viru možné zničit během 15 minut, avšak již při 56°C. Autor dále mluví o tom, že virus proniká do těla 4-6 dní, což se nepodařilo ověřit. Naopak, po úspěšném zasažení sliznice virus proniká dále do těla. Virus se mimo jiné nešíří jen kapénkami, jak ze zprávy vyznívá, ale také kontaktem s infikovaným objektem. Detailně je to popsáno zde. O neúčinném působení sody bikarbony bylo zpracováno hned několik fact-checkingů, například zde, zde či zde. A jak informuje WHO, v současnosti neexistuje žádná příčinná léčba onemocnění covid-19, ani není k dispozici žádný důkaz o účinnosti přípravků, které by bylo možné užívat jako prevenci před nákazou. V současnosti ale v této oblasti probíhá intenzivní vědecký výzkum a také běží klinické zkoušky několika léčivých přípravků.

Odhlédneme-li od výrazů typu “nový virový přistěhovalec” a dalších spojení užívajících přenesení významu, která se snaží vzbudit ve čtenářích emoce, obavy a naklonit je na svou stranu, projevuje se na jiném místě také snaha manipulovat se čtenářem, když autor uvádí, že mezi sebou lékaři soupeří v tom, kdo udělá více testů či odkazuje na Einsteinovu citaci “Objevy dělají nevzdělanci”. Původní znění citace je “The intellect has little to do on the road to discovery. There comes a leap in consciousness, call it Intuition or what you will, the solution comes to you and you don’t know how or why”, což neodpovídá autorově překladu a citace je na tomto místě využita spíše jakožto argumentační faul typu odvolávání se na autoritu.

Autor textu má podle všeho být v Ivanovské oblasti a jak ve zprávě uvádí, první příznaky měl v noci 16. března, nicméně nezveřejňuje výsledek laboratorního testu, který je jedinou spolehlivou metodou prokazující přítomnost onemocnění. První ohlášený případ onemocnění covid-19 z této oblasti je ovšem až z 19.3.2020 a druhý z 27.3.2020. Autor také popisuje, jaké příznaky jeho onemocnění provázely a jak se přitom cítil, čímž se pokouší informacím dodat na důvěryhodnosti. Zkušenost také dokládá na příkladu své neteře, která prý stejnou metodou rozvinutí choroby také zamezila. Vykreslení dvou osobních zkušeností autorovi samozřejmě nemůže sloužit jako důkaz pro potvrzení účinnosti léčby či její prevence. Nehledě na fakt, že pokud měl již příznaky viru, musel tento vir již proniknout do těla. V jiné části textu autor ovšem uvádí, že do lidského organismu proniká kapénkami během prvních čtyř až šesti dní. Žádným způsobem naopak nepřibližuje, proč by zrovna prevence inhalováním měla zamezit proniknutí viru sliznicemi, když metoda funguje na rozrušení lipidové membrány již přítomného viru. O preventivní ochraně sliznice inhalováním se ovšem nezmiňuje. Není tudíž nijak opodstatněna.

Inhalace při zánětech horních cest dýchacích představuje jednu z nejčastěji používaných domácích metod pro uvolnění dýchacích cest, avšak samotná inhalace žádným způsobem nebrání sliznici před proniknutím viru a nemůže proto být považována za preventivní prostředek. Vědecké opodstatnění pro své tvrzení autor v textu nijak nedokládá. Zmíněn je pouze osobní zážitek autora a jeho neteře, což nemůže být kladeno na roveň vědeckých důkazů.

Autorka překladu textu, Mgr. Libuše Bělousová, DiS, je absolventkou filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Řadu let se pohybuje v oblasti „alternativní“ medicíny a nabízí různé „terapie“, u nichž chybí vědecké důkazy o jejich účinnosti. Absolvovala rovněž různé kurzy, například Kurz tradiční čínské akupunktury se zaměřením na léčbu civilizačních onemocnění při České lékařské komoře (2007). Od roku 1983 se společně s manželem zabývají japonskou diagnostickou a terapeutickou metodou Akabaneho test a v letech 1988 až 1995 byli šiřitelé duchovní školy Vladimíra Antonova. Jsou rovněž držiteli mnoha certifikátů Mezinárodní asociace akupunktury su jok (1996 – 2003) a certifikátů Twist Therapy, Triorigin Smile Meditation a Smile Meditation (2003 – 2006). Od roku 1997 také vedou kurzy východní medicíny, vydávají interní studijní materiály a nabízí své služby za přímou úhradu.


Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ a denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji Social Watch společnosti Dataweps, která se mimo jiné zabývá datovou analýzou, monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud víte o někom, kdo by Infoservis rád odebíral, propojte nás s níže uvedenými kontakty nebo na c19@dezinfoservis.cz

Kontakty na ověřovatele:

    • Adriana Černá – adriana.cerna@pinf.cz
    • Vojtěch Bruk – vojtech.bruk@gmail.com
    • Jaroslav Valuch – jaroslav.valuch@tol.org