Přes 7 tisíc sdílení má video z Krymu. Nějaká žena tam koupila lék Arbidol a tvrdí, že je lékem proti novém koronaviru SARS-CoV-2. „Kamarád mi poslal video z Krymu koupili tam v lékarně lék na Korona virus vyrobený v Rusku v roce 2019 to je ale záhada Rusové mají lék dřív než přijde virus,“ zamýšlí se Václav Kohout.

Tak v prvé řadě, Arbidol není žádný lék proti novému koronaviru. Existují studie z Číny, že Arbidol mírní průběh virózy a přispívá k rychlejšímu uzdravení nemocných. Není to lék. Rusové ho spíše než na léčbu často využívají jako prevenci proti tomu, aby u nich nepropukla klasické chřipka. Daniel Růžek, který se zkoumáním léku zabývá, pro Info.cz mírní očekávání, že by Arbidol zcela likvidoval koronavirus SARS-CoV-2 a stal se tedy jakýmsi zázračným prostředkem proti současné pandemii COVID-19. Info.cz doplňuje, že případné využití tohoto léku v Evropě ale komplikuje fakt, že Arbidol není v EU registrovaný, používá se jen v Rusku a Číně.

A nyní k příbalovému letáku. Paní ve videu vytahuje příbalový leták, kde se píše o koronaviru. Pojďme se tedy podívat, co v příbalovém letáku skutečně je:

„Противовирусный препарат. Специфически подавляет in vitro вирусы гриппа А и В (Influenza virus А, В), включая высокопатогенные подтипы A(H1N1)pdm09 и A(H5N1), а также другие вирусы – возбудители ОРВИ (коронавирус (Coronavirus), ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), риновирус (Rhinovirus), аденовирус (Adenovirus), респираторно-синцитиальный вирус (Pneumovirus) и вирус парагриппа (Paramyxovirus))“
V překladu:
“Antivirový lék. Specificky inhibuje viry chřipky A a B in vitro (virus chřipky A, B), včetně vysoce patogenních podtypů A (H1N1) pdm09 a A (H5N1), jakož i dalších patogenů ARVI (Coronavirus) spojených s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS), rinovirus (Rhinovirus), adenovirus (Adenovirus), respirační syncytiální virus (Pneumovirus) a virus parainfluenza (Paramyxovirus))“

ARVI je zkratkou pro velkou řadu onemocnění. Je to zkratka pro akutní respirační virový syndrom, v Čechách se používá spíše pojem akutní respirační onemocnění. Tyto choroby způsobují mimo jiné už dávno známé koronaviry. Připomeňme, že koronavirus je společné označení pro čtyři rody virů obsažených v podčeledi Orthocoronavirinae. U člověka vyvolávají některé druhy těchto virů běžná onemocnění (nachlazení), ale i závažnější virózy. V roce 2002 byl nově objevený Betacoronavirus, nazvaný SARS-CoV, zjištěn jako původce nemoci SARS. V roce 2012 byl objeven nový druh betakoronaviru, nazvaný MERS-CoV, který způsobuje obdobně závažné onemocnění MERS. Výrobce Arbidolu tedy věří, že lék může zmírnit tyto již dávno známé choroby.

Ještě se krátce zastavme u pojmu inhibuje. Inhibice je totiž v biochemii proces, kdy vazba určité látky způsobí snížení aktivity enzymu. Tím mírní reakci organismu. Tady znovu opakujeme, že nemoc neléčí.

Obdobné účinky jako Arbidol má pravděpodobně Plaquenil (Hydroxychloroquine). I on je schopný pravděpodobně průběh nemoci zkrátit a má výhodu, že je již schválený v EU. Ministerstvo zdravotnictví již vydalo nařízení, které lékařům zakazuje předepisovat pacientům lék Plaquenil na jiné indikace, než jaké jsou uvedeny v platném souhrnu údajů o přípravku. Ve vyhlášce také v neděli upravilo, kteří specializovaní lékaři ho mohou předepsat. Laboratoř Sanofi již nabídla miliony dávek francouzským orgánům. Používání antimalarik proti chorobě COVID-19 již začalo testovat i Švédsko. Látku chlorochin mohou používat dvě nemocnice ve Stockholmu, které mají zjistit její účinnost proti novému typu koronaviru. Používat ho budou především ve vážných případech. Podle švédské Agentury pro léčiva jde o přípravek, který se na léčení malárie používá už desítky let a je tak relativně jisté, že není škodlivý. Je tedy jasné, že v Evropě se bude jako první testovat lék, který je již schválený.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.