Že islám vede k nadřazování jednoho nad druhým, nenávisti? Jak je to ve skutečnosti?

Islám nemá větší dispozice k násilí než jiná náboženství

Je-li s násilím spojován, je to způsobeno především zpravodajstvím a médii obecně, neboť prakticky všechny zprávy přicházející ze „světa islámu“ se týkají násilí, neštěstí, tragédií atd. Náboženskou argumentací se navíc zaštiťují muslimští radikálové, kteří páchají nepředstavitelné zločiny, mj. v Sýrii a Iráku.

Muslimové sami často odsuzují násilí, páchané ve jménu náboženství či ospravedlňované náboženskou argumentací, jako nepřijatelné. Mnohdy asi ne dostatečně, neboť o této skutečnosti se málokde a málokdy běžný čtenář dozví. Z muslimského prostředí vzešla dlouhá řada teroristů, to je nesporné. Otázky jejich motivace jsou však mnohem problematičtější a komplexnější, často plynou z politických motivů, či z prostého zoufalství. Tedy, ne každý muslim je terorista. Naopak, většina muslimů terorismus odsuzuje.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D
Arabista a odborník na islám

Článek byl publikován na serveru Hate Free Culture


Iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. S nenávistí se snažíme bojovat kreativitou, podloženými argumenty, bez moralizování, dogmat, ideologie, s nadhledem a často s humorem.