Tisíce sdílení má stále pondělní fotografie z Šenova poblíž Ostravy. Například příspěvek ze skupiny Ostrava má přes osm tisíc sdílení. Porucha už je dávno odstraněna. K uvedené věci je také nutné dodat, že pokud se taková porucha stane, strojvedoucí vlaku mají za povinnost přejezdem projíždět rychlostí 10 km/h za neustálého houkání a jsou připraveni okamžitě zastavit. Tak se to stalo i v tomto případě, žádné nebezpečí tedy nehrozilo.

Zároveň je nutné připomenout, že řidič vozidla může na přejezdu a 50 metrů před ním jet maximální rychlostí 30 km/h. Pouze v případě je-li přejezd vybaven světelným zabezpečovacím zařízením, na kterém bliká přerušované bílé světlo, může řidič na přejezdu a 50 metrů před ním jet maximální rychlostí 50 km/h. Při této situaci bílé světlo neblikalo a řidič by se tedy měl chovat stejně, jako by tam žádná světelná signalizace nebyla.

Zveřejňujeme vyjádření SŽDC:
„V pondělí (30.9.2019) došlo k výpadku napájení zabezpečovacího zařízení v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – Ostrava-Bartovice. Vlastní výpadek napájení zabezpečovacího zařízení způsobil obsazení kolejových obvodů a spuštění trvalé výstrahy na železničních přejezdech.

Hned poté byly vypnuty přejezdy P 8297 (km 23,154) a P 8298 (km 23,504) z činnosti s nastavením břeven závor v horní poloze. Současně došlo k zavedení dopravních opatření pro jízdu vlaků přes tyto přejezdy – strojvedoucí jeli rychlostí max. 10 km/h tak, aby byli v případě potřeby schopni zastavit, a opakovaně houkali. Jednalo se o operativní opatření z důvodu minimalizování vlivu na silniční dopravu a MHD.“


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com