Sociální síti Facebook koluje údajná citace z knihy Cliva Staplese Lewise z knihy „Rady zkušeného ďábla”. Údajný úryvek z knihy šíří uživatelka Petulka Kulagova a úryvek má tisíce sdílení. Původně ho rozšířila zřejmě Jana Hlostová. Z textu, který má pocházet ze zmíněné knihy to vypadá, jakoby Lewis popisoval současná opatření proti šíření onemocnění COID-19.

Text hoaxu:

„Citát C. S. Lewis z knihy “Rady zkušeného ďábla” z roku 1942! Kniha je psána formou dialogu v dopisech…“
Mladý ďábel: “… jak bys dokázal poslat do pekla milióny duší?”
Starý ďábel: “Skrze strach!”
A čeho by se měli bát? Války? Hladu?”
Starý ďábel: “Ne… Nemoci!”
Mladý ďábel: “….nemocí? …umírání? Neexistuje lék?”Starý ďábel: “Lék existuje..! Ale oni onemocní a budou pomalu umírat… Pokud si vyberou strach…!”
Mladý ďábel: Nerozumím tomu…
Starý ďábel: Oni zapomněli, že jediná věc, kterou by si měli za každou cenu udržet, je ŽIVOT!!! Přestanou se objímat… Přestanou se navzájem zdravit!!!
Zpřetrhají všechny lidské kontakty… Nechají všeho, co je dělá lidmi! …přijdou o práci… A zůstanou bez peněz, pokud si vyberou strach …!!!
A uvěří tomu, co uslyší, co budou číst v novinách, a slepě uvěří, že čtou pravdu.
Vzdají se svobody, nebudou vycházet z domu, nikdy už nenavštíví své přátele a rodinu.
Celý svět se jim pak změní v obrovské vězení s dobrovolnými vězni.
Oni přijmou toto všechno, aby přežili další nešťastné dny…. Nebudou už žít… Budou umírat každý den znova a znova! .
(Pozn. Jana Hlostová psala o monologu)

Jedná se o hoax. K uvedenému dialogu v knize nedochází. Celá kniha je sérií dopisů strýce Zmarchroba adresovaný synovci Tasemníkovi, nikoliv Starého ďábla Mladému dáblovi. Důležité však je, že v knize není jediná odpověď dábla Tasemníka svému strýci. V knize není ani pasáž, která by mohla by volnou interpretací zmíněného „dialogu“. Nepíše se zde o chorobách, nemocech či novinách. Nenajdeme zde jedinou pasáž, která šla vztáhnout na současnou pandemiii. Přesvědčit se můžete sami, hezké počtení.

Hoaxu se věnuje také článek na webu Křesťan dnes: „Rady zkušeného ďábla pro dnešek aneb jak jsem naletěl fake news“


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com