Několik zahraničních i českých automobilových webů publikovalo zprávu o tom, že Parlament Velké Británie se bude zabývat legislativou, která by vedla k zákazu vlastnictví osobních automobilů. Mělo se tak stát na základě doporučení zprávy 20th Report Clean Growth, vydané parlamentní komisí pro vědu a techniku.

Zpráva britské parlamentní komise je však veřejně přístupná na webu parlamentu a žádné doporučení takto nesmyslné restrikce v ní není. K problematice se vyjadřuje článek zprávy č.131.

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmsctech/1454/145408.htm#footnote-439

Komise navrhuje větší podporu sdílení automobilů (carsharingu) a rovněž navrhuje více podpořit cyklistickou a pěší dopravu. V uvedeném návrhu naopak není ani slovo o zákazu, o ničem takovém tedy parlament jednat nebude. Do budoucna tedy, pokud dojde ke snížení množství aut v osobním vlastnictví, stane se tak proto, že to část lidí, zejména ve městech, dobrovolně vyhodnotí jako nesmyslnou a zbytečnou přítěž a přejdou na sdílení.

Toto potvrdil na můj dotaz také předseda parlamentní komise Mr. Norman Lamb. „Přestože se většina médií soustředila na vlastnictví automobilů, komise navrhla řadu opatření ke snížení emisí nejen v dopravě. Chtěl bych také poznamenat, že v návrhu komise není žádná pasáž týkající se zákazu nebo omezení osobního vlastnictví automobilů. Spíše rozvíjí systém, který má v dlouhodobém horizontu snížit potřebu osobního vlastnictví automobilů.”

Falešnou informaci zveřejnily s různým stupněm mystifikace například tyto weby:

Autoexpress.co.uk

Hagerty.com

Auto-mania.cz

 Auto.cz 

Aeronet

Vadné info bohužel přejal také pan Alexandr Vondra, když v nedávném rozhovoru pro Respekt uvedl:

„Nebo podívejte se, co se děje kolem aut. Už se mluví o tom, že by bylo nejlepší je zakázat a povolit pouze sdílená. Například to zmiňuje studie britského parlamentního výboru pro vědu. Přitom vím, že zatím žádný parlament takové rozhodnutí neudělal, ale výbor ustavený parlamentem v Británii vyprodukoval takovéhle doporučení. To je, jako když Hodža v Albánii zakázal osobní automobily.”


author