E-maily koluje obrázek upozorňující na údajné výroky vrcholných evropských politiků. Ve skutečnosti některé nikdy nebyly vyřčeny, jiné v úplně jiném kontextu, některé pak nelze ověřit. Čeští elfové uvádějí podrobnosti.

Narativ je zkráceným příspěvkem blogera „Michala Kimáka“ z 5.11. 2016. Jedná se o jeho poslední a zároveň nejčtenější příspěvek (přečteno 33,480x). Autor se tematice EU věnuje i v jiných komentářích. Identickou kopii lze nalézt na webu svobodny-svet.cz z 9.11. 2016, nebo na webu ceskenardonilisty.cz (jejichž FB stránku služba blbec.online eviduje jako nacionalistickou). V upravené podobě ho pak publikoval na i-halo.cz autor „Václav Šenkýř, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)“.

Juncker

  1. Takovýto výrok Juncker neřekl, jde o novinářskou zkratku a vytržení z kontextu. Na tento fakt upozornil Miloš Kadlec, kde jeho původ dále rozpracovává. Skutečnou řeč lze dohledat na stránkách Evropské komise. (odstavec začínající „The other day“)
  2. Výrok je pravdivý, nicméně je opět důležitý kontext – padl na konferenci o správě ekonomických záležitostí 20. dubna 2011. Juncker vysvětluje, že pokud jde o veliká ekonomická rozhodnutí, která jsou diskutována veřejně, preferuje uzavřená jednání právě z toho důvodu, aby nebyly okamžitými reakcemi trhu ohroženy miliony lidí. Proto může být považován jako nedostatečně demokratický. Záznam z Youtube zde.
  3. Skutečný výrok zněl „I had to lie“„musel jsem lhát“ [já]. Přiznal, že v minulosti musel lhát, aby tak zabránil zmatkům a zkazkám.

Schulz

  1. Výrok je pravděpodobně skutečný, důležitý je opět kontext. Pochází z reportáže pro německou televizi ZDF, pořad FRONTAL21, která se v reportáži věnuje nepoměru mezi čerpanými dotacemi a ochotou přijímat uprchlíky u východních členů EU. Schulz varuje před takovýmto státním egoismem a říká, že globální problémy nelze řešit nacionalismem – naopak je zapotřebí evropský duch. Tento výrok použil i Tomio Okamura 23.5. 2019 ve svém FB postu namířeném proti EU a zveřejnily ho i parlamentnilisty.cz.
  2. Výrok není skutečný. V minulosti ho vyvrátil Le Monde. Původně jde o satirický článek.

Rumpoy

  1. Výrok se nepodařilo nikde přesvědčivě ověřit. Je k dohledání pouze z pochybných zdrojů (cz atp.) a proto se zdá, že jde o hoax. Dále byl reprodukován institutem Václava Klause nebo Tomiem Okamurou, který ho použil nejen ve svém FB postu. T.O. dále tento nedohledatelný výrok citoval i na setkání svých příznivců na Václavském Náměstí 25.4. 2019, na kterém byla např. Marine Le Pen.

Monet

  1. Výrok nedohledatelný, pravděpodobně se jedná o hoax. Sdílen pouze v pochybných nebo přímo desinformačních zdrojích (1, 2, 3).

Roth

  1. Zdroj výroku se nepodařilo dohledat dále než k příspěvku Václava Klause staršího (který je známý svou kritikou EU), od něhož „citovaný“ výrok všichni ostatní (min. v českém prostředí) přebírají. VK spolu s jeho institutem shodně uvádějí (jde o identickou zprávu sdílenou na obou webech), že někdy v týdnu před 8.6. 2016 tuto větu údajně pronesl v Berlíně Michael Roth v Institutu pro Evropskou politiku. Tento údajný výrok pak od VK 24.5. 2019 opět přebrala např. FB stránka Tomia Okamury, dále cz (které se dají řadit mezi desinformační weby, jejich FB stránku služba blbec.online eviduje jako nacionalistickou) nebo globe24.cz.

Shrnutí:

Narativ užívá již publikovaných textů. Některé výroky jsou pravdivé, vytržením z kontextu však nabývají jiného vyznění. Zbytek výroků je buď pozměněný, přesvědčivě neověřitelný, nebo přímo prokazatelně nepravdivý. Narativ je z hlediska výběru výroků namířen proti představitelům EU, resp. EU jako takové. Ve čtenářovi může budit strach a nedůvěru vůči EU. Kvůli své povaze tak bývaly jednotlivé části často citovány „protievropsky“ smýšlejícími politiky a desinformačními weby.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.