Nechvalně proslulé české dezinformační weby Arfa.cz Ondřeje Höppnera  a Aeronet Marka Pešla vydaly články, které nekriticky líčí projev poslance Vittoria Sgarbiho v italském parlamentu. Podle něj na koronavirus v Itálii nezemřelo 25 tisíc lidí, ale jen 925.

Než se budeme věnovat tvrzení, weby Arfa.cz i Aeronet nesprávně uvádí, že Vitorrio Sgarbi je poslanec Forza Italia (Silvia Berlusconiho). Není. Je členem neparlamentní Aliance středu, jak se můžete přesvědčit na Wikipedii. Viktorrio Sgarbi je také velký politický turista a za 30 let byl členem 8 stran a to od socialistických až po středopravé. Vittoria Scarbio je také znám spíše jako kritik umění, rozhodně ne jako odborník na zdravotnictví.

Dobrá, ale zemřelo v Itálii na koronavirus tedy jen 925 lidí? Faktem je, že nikdo přesná čísla neví. Oficiální statistiky nyní uvádí číslo 29 079 úmrtí s koronavirem. Skutečný počet mrtvých z řad nakažených koronavirem je ale nejspíš v Itálii vyšší, než udávají oficiální statistiky, protože Itálie, stejně jako například Francie či Španělsko neeviduje v této tragické bilanci lidi, kteří nemoci podlehli doma či v domovech pro seniory, ne všem těmto obětem se totiž dělají testy na koronavirus.

Nelze říct, že všechna úmrtí s koronavirem lze připsat na vrub koronaviru. Ano, v mnohých případech se jednalo o lidi, které měli mnohačetné jiné patologie. Stejně však nelze tvrdit, že všichni s jinými patologiemi zemřeli z důvodu oněch jiných diagnóz. Fakt je, že podle oficiálních statistik zemřelo v Itálii 18 % lidí s COVID-19 s žádnou nebo jednou patologií. Jednalo by se tedy o zhruba 3 700 lidí. Jenže tomu odporují výsledky průzkumu Financial Times, který srovnával vládní bilance čtrnácti zemí z posledních týdnů a nárůst celkové úmrtnosti oproti průměrným hodnotám za uplynulé roky. Čísla za březen a začátek dubna porovnával s průměrem pro stejné období z let 2015 až 2019. U všech 14 zkoumaných zemí s výjimkou Dánska byl „přebytek úmrtí“ výrazně vyšší než oficiální bilance nemoci COVID-19 za odpovídající období. V Itálii dokonce rozdíl činil 90 procent dřívější úrovně neboli 21 500 mrtvých navíc jen do konce března. A to musíme připustit, že kvůli karanténním opatřením zemřelo méně lidí na silnicích nebo při sportovních aktivitách.

Fakt je, že koronavirus jako takový zabíjí málo. Pro zdravého člověka není obvykle nebezpečný. U nemocného ale, zjednodušeně, urychlí průběh stávající nemoci, čímž efektivně zkrátí jeho život. Někdy se jedná o dny, někdy o týdny, někdy o měsíce, někdy to mohou být i roky. Vykládejte pozůstalým, že jejich příbuzný mohl žít měsíce, ale koronavirus ho zbavil „utrpení“. Umírající většinou navíc umírají bez možnosti rozloučit se svými blízkými.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.